Kariyer


İletişim Başkanlığı bünyesinde staj işlemleri “İletişim Başkanlığı Bünyesinde Staj Yapacak Olanların Belirlenmesi ile Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönerge” kapsamında yürütülmektedir. Staj yapmak isteyen öğrenciler, yılda iki kez olmak üzere Kurumun belirlediği başvuru tarihlerinde www.iletisim.gov.tr adresinden ulaşacakları “Başvuru Formu” nu doldurarak internetten başvuru yapacaklardır.

Staj yapacak öğrenciler için başvuru tarihleri ve staj dönemleri aşağıdaki gibidir:

  • Birinci Dönem Başvuru Tarihleri : 01 Mayıs - 31 Mayıs
  • Staj Dönemleri : Temmuz-Ağustos-Eylül

  • İkinci Dönem Başvuru Tarihleri : 01 Kasım - 30 Kasım
  • Staj Dönemleri : Aralık-Ocak-Şubat

Başvurular, birimlerin ve 19 il müdürlüğümüzün imkânları ve çalışma programlarının uygunluğuna göre, stajyerlerin talepleri de dikkate alınarak değerlendirilir. Başvurusu kabul edilen öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir:

  • Staj dosyası (Sadece stajı zorunlu olan öğrenciler için)
  • Adli sicil belgesi (Son 3 ay içinde alınmış olmalıdır)
  • Nüfus cüzdanı sureti
  • 1 adet vesikalık fotoğraf
  • Öğrenci kimlik fotokopisi/öğrenci belgesi

Stajını başarı ile tamamlayan stajyerlere, staj dönemi bitiminde İletişim Başkanlığında staj yaptığına dair bir belge verilir.