Kariyer


Kariyer, bireyin çalışma yaşamı boyunca herhangi bir alanında ilerlemesi, deneyim ve beceri kazanması, daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve saygınlık kazanmasıdır.

Ulusal ve uluslararası kamuoyları, karar alıcı aktörler ve medya ile derinlikli ve çok yönlü ilişkiler geliştirmek; iletişimin tüm araç ve yöntemleri ile Türkiye’nin her alanda nitelikli temsilini sağlamak ve bu doğrultuda ‘‘Türkiye markasını güçlendirmek’’ vizyonu doğrultusunda ilerlemeyi kendine hedef edinen Kurumumuz, çalışanlarının gelişme ve ilerlemesini sağlayacak kariyer planlamaları yaparak gelecekte ihtiyaç duyacağı nitelikli elemanları, mesleğinde uzman, motivasyonu yüksek, katma değer yaratan çalışan profili oluşturmak maksadıyla eğitime son derece önem vermektedir.

İletişim Başkanlığında, belirlenen hedefler doğrultusunda personelin gerekli eğitimleri alması, iş deneyimi kazanması, mesleki ve bireysel açıdan kişinin kendini gerçekleştirmesi sağlanmaktadır. Ayrıca Kurumdaki, sektördeki, yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri izleme imkânı bulunmaktadır.

İletişim Başkanlığında, kariyer planlaması kapsamında, çalışanların kariyerle ilgili taleplerine cevap verme, başarılı çalışanların terfileri, yeteneklerin geliştirilmesi, eğitim ve motivasyon konularında çalışmalar yapılmaktadır. Bu konuda personelin ihtiyaçları doğrultusunda ülkemizin birçok bölgesinde hizmet içi eğitimler düzenlenmekte; ayrıca iş verimliliği yüksek, konusunda uzman ve başarılı personeli daha iyi yetiştirmek amacıyla yurt dışına göndermek için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Ayrıca Kurumumuz, personeline yurt içinde 19 il ve yurt dışında 39 noktada bulunan teşkilatlarında görev yapma olanağı sunmaktadır. Bu sayede personelimiz, yurdun ve dünyanın dört bir yanındaki son derece önemli bölgelerde mesleki tecrübelerini geliştirebilmekte; çok farklı deneyimler kazanabilmektedir.