Sıkça Sorulan Sorular

CİMER, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi” ifadesinin kısaltmasıdır. Anayasa tarafından güvence altına alınan dilekçe hakkı ve bilgi edinme hakkının kullanımını kolaylaştırmak için oluşturulmuş bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının sorumluluğunda yürütülmektedir. CİMER’e yapılan başvurulara yalnızca yetkilendirilmiş kamu personeli tarafından erişim sağlanmaktadır.

a. Elektronik Ortamda; www.cimer.gov.tr adresinden veya E-devlet kapısı turkiye.gov.tr adresinden,

b. Telefon aracılığıyla; ALO 150 telefon hattının aranmasıyla,

c. Mektup ve faks aracılığıyla, İletişim Başkanlığına hitaben yazılacak mektup ve faksların İletişim Başkanlığına gönderilmesiyle,

d. Şahsen Müracaat yoluyla; Cumhurbaşkanlığı, Bakanlık, Valilik ve Kaymakamlıklarda oluşturulan halkla ilişkiler bürolarına şahsen müracaat edilerek başvuru yapabilmektedir.

a. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları   

b. Özel hukuk tüzel kişileri    

c. Türkiye’de ikamet eden yabancılar (Karşılıklık esası çerçevesinde)

CİMER’e 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunda yer alan idari makamlar ile 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik başvuru yapılabilmektedir.

a. Mahkemeler   

b. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 

c. Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman)

d. Yüksek Seçim Kurulu  

e. Hâkimler ve Savcılar Kurulu  

f. Sayıştay   

a. Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı  

b. Cumhurbaşkanlığı Ofisleri, Kurullar ve Bağlı Başkanlıklar     

c. Bakanlıklar 

d. Valilikler ve Kaymakamlıklar  

e. Cumhuriyet Başsavcılıkları    

f. Üniversiteler    

g. Bağlı İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar  

h. Belediyeler (Büyükşehir, İl ve İlçe Belediyeleri)  

i. İl Özel İdareleri    

CİMER’e elektronik ortamda ve telefon yolu ile günlük 1 adet başvuru yapılabilmektedir. 

İnternet üzerinden yapılan başvurularda; başvuru metni oluşturulduktan sonra “Başvurunuz, CİMER aracılığıyla en kısa sürede sonuçlandırılmak üzere seçeceğiniz kuruma doğrudan iletilecektir” butonu tıklanarak başvuru doğrudan seçilen kuruma gönderilebilmektedir.

CİMER’e elektronik ortamda yapılan başvurularda, kişiye başvurusunu takip edebileceği bir başvuru sayısı verilir ve e-posta adresine başvurusunun alındığı bilgisi gönderilir. Bu bilgiler ile cimer.gov.tr ve e-devlet üzerinden istenildiği zaman ‘’Başvuru Sorgulama’’ ekranından başvurunun takibi yapılabilmektedir.

a. 3071 Dilekçe Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara cevap verme süresi 30 gündür.
b. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara cevap verme süresi 15 iş günüdür. Gerekli durumlarda başvuru sahibine bilgi verilmesi şartıyla otuz iş gününe uzatılabilir.

CİMER’e elektronik ortamda yapılan başvurularda e-posta adresinin girilmesi zorunluluğu vardır. Kullanmakta olduğunuz doğru bir e-posta adresi belirtmeniz durumunda ilgili kurum tarafından sistem üzerinden e-posta adresinize cevap gönderilebilmektedir.

Başvuru sözleşmesi, CİMER’ in sağladığı hizmetlerin kullanımına ilişkin olarak CİMER’e erişimi ve CİMER üzerinden yapılan müracaatlara yönelik hak ve yükümlülükleri açıklayan bir sözleşmedir.

Bir başkasının kimlik ve iletişim bilgilerini kullanarak onun adına başvuruda bulunmak yasalara göre suç teşkil ettiğinden CİMER’e bir başkası adına başvuruda bulunulamaz. Kişinin velisi, vasisi veya diğer yasal temsilcileri tarafından başvuru yapılabilmesi, gerekli ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi şartıyla mümkündür.

Elektronik ortamda yapılan ihbar başvurularında “kimlik bilgilerim gizlensin” seçeneğinin işaretlenmesi durumunda, kimlik ve iletişim bilgileri gizlenebilmektedir.

Başvuru sahibine kimlik ve iletişim bilgilerini gizleme imkânı verilmesinin temel amacı, başvuru sahibinin bir suç ihbarını rahat ve güvenilir bir ortamda yapmasına imkân tanımak ve bu yöndeki tereddütlerini gidermektir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 271. maddesinde “Suç Uydurma” başlığı altında, işlenmediğini bildiği bir suçu yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimsenin üç yıla kadar hapisle cezalandırılacağı yönünde hüküm bulunmaktadır.

Kimlik ve iletişim bilgileri gizli olan başvurular yalnızca İletişim Başkanlığı CİMER yetkilileri tarafından görülmektedir. Ancak gizli olan kimlik ve iletişim bilgileri; inceleme veya soruşturma aşamasında talep halinde Cumhuriyet Başsavcılıkları, yargı makamları ve kamu kurumlarınca başvuruyu değerlendirmek üzere görevlendirilmiş soruşturmacılar ile paylaşılmaktadır. Bunun dışında hiçbir kişi yada kurumla paylaşılmamaktadır.

Kimlik ve iletişim bilgilerini gizlemek isteyen başvuru sahibinin başvuru metnini yazarken de aynı hassasiyeti göstermesi ve kişisel bilgilerini paylaşmaktan kaçınması gerekmektedir. Aksi halde başvuru işleme alınamamakta ve kendisinden bu kurallara uyarak yeniden başvuru yapması istenmektedir.

Şikâyetten vazgeçme veya şikâyetin geri alınması mümkündür. Ancak ihbar niteliğindeki bir başvuruda toplumun genelini ilgilendiren bir durum söz konusu olduğundan (yolsuzluk, cinayet, kaçakçılık, bomba ihbarı, uyuşturucu satışı vb.) vazgeçmesini gerektirecek bir kanıt (örneğin ihbarın asılsız olduğu yönünde bir bilgi/ belge) olmadığı sürece başvuru işleme alınır.

CİMER’e elektronik ortamda yapılan başvurularda müracaat konusunun başvuru metni alanına yazılması zorunludur. Bununla birlikte müracaat konusunun ekli belgelerle desteklenebilmesi için başvuruya dosya, ekran görüntüsü ya da fotoğraf ekleme seçeneği bulunmaktadır.

Müracaatlara eklenebilecek dosya formatları  JPEG, JPG, PNG, TIFF, TIF olup maksimum dosya boyutu ise 3MB’dır. Müracaat konusunun başvuru metni alanına yazılması zorunlu olduğundan PDF, WORD uzantılı belgeler sisteme eklenememektedir. 

Elektronik ortamda yapılan başvurularda “Konum Bilgilerimi Paylaş” butonunu işaretleyerek bulunduğunuz yerin konumunu başvuruya ekleyebilirsiniz. Böylelikle acil bir durum veya olay ile karşılaşıldığında, bulunulan yerin adresini bilmeye gerek kalmadan konum bilgilerini paylaşma imkânı ile olay yeri tespit edilebilmektedir.

Elektronik ortamda yapılan başvurularda, MERNİS’te bulunan adres bilgileri sisteme otomatik olarak gelmektedir. Bununla birlikte istenildiği takdirde “nüfusta yer alan adresimi kullanmak istemiyorum” seçeneği işaretlenerek farklı bir adresi iletişim adresiniz olarak belirtebilirsiniz.

İhbar başvurularının tamamına yakını, şikâyet başvurularının ise ilgili olanları adli makamlara gönderilmektedir. Adli makama intikal eden başvurular Cumhuriyet Başsavcılığının uhdesinde değerlendirilmektedir. Gerekli hallerde Cumhuriyet Başsavcılığı, başvuru sahibinin ifadesine başvurabilmektedir.

a. Dilekçenizin konusu belirli bir istek, şikâyet ve ihbar niteliğinde ise ve size 30 gün içinde herhangi bir cevap verilmediyse CİMER’e cevap alamadığınıza dair başvuruda bulunabilirsiniz.

b. Yasal sürenin sona ermesi itibariyle (60 gün) içerisinde idari dava açabilirsiniz.

c. Ayrıca idarenin cevap vermemesine yönelik şikâyetinizi Kamu Denetçiliği Kurumuna iletebilirsiniz. (Ayrıntılı bilgi için bkz: www.ombudsman.gov.tr)

Dilekçenizin konusu belirli bir istek, şikâyet ve ihbar niteliğinde ise ve size verilen cevaptan memnun kalmadıysanız yeni bir cevap verilmesini isteyebilirsiniz. Ayrıca yasal haklarınıza ilişkin detaylı bilgi için: https://www.cimer.gov.tr adresinde yer alan 50 Soruda CİMER kitabını inceleyebilirsiniz.

İşlemi devam eden bir başvurunun iptal edilmesine yönelik talepte bulunabilirsiniz. İptal talebi varsa işleme alınmaması istenilen başvurunun tarih ve sayısı belirtilerek yeni bir başvuru yapılmalıdır. Sonuçlandırılmış ya da karara bağlanmış bir başvuruya ilişkin iptal talebinin değerlendirilmesi, işlemi yapan kurumun inisiyatifindedir.

Çağrı Merkezini arayarak başvuru yolları hakkında bilgi edinebilir, başvurularınızın akıbetini sorgulayabilir, adli ve idari danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Çağrı Merkezi üzerinden başvuru yapılmamaktadır.

CİMER Çağrı Merkezine 0312 590 20 00 telefon numarasından ulaşabilirsiniz.

Başvurular “Türkçe” yazılmalıdır. Yabancı bir dilde yapılan bir başvuru olması halinde bunun Türkçe tercüme hali istenmektedir.