Kariyer

a) Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Atanmak İçin Aranan Nitelikler Nelerdir?

  • Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun belirleyeceği özel koşulların yanı sıra, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7’nci bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
  • Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak ve İngilizce için en az A düzeyinde YDS veya bu seviyede uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak

Not: Özel kanunlarında yaş haddine ilişkin özel hüküm bulunan haller dışında, 65 yaşını bitirmiş olanlar sözleşmeli olarak çalıştırılamazlar. Sözleşmeli çalıştırılmakta iken 65 yaşını dolduranların sözleşmeleri, 65 yaşını doldurdukları tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

b) Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Olarak Göreve Başlayan Personel Hangi Görevleri Yapmaktadır?

  • Haber çevirileri yapmak,
  • Kendisine verilen diğer çevirileri yapmak,
  • Görevlendirildiği takdirde, yabancı konukların bulunduğu toplantı ve seyahatlerde tercümanlık ve mihmandarlık yapmak,
  • Yazılı metinlerin yabancı dilden Türkçeye, Türkçeden yabancı dile çevrilmesi kapsamında birimin yazışmalarını yürütmek, bu bağlamda gerekli metinlerin iki yönlü çevirisini yapmak,
  • Birim Sorumlusunun verdiği benzeri diğer görevleri yapmak.