Göç ve Mülteciler (Suriyeliler)

Göç ve Mülteciler (Suriyeliler)

Geçmişten bugüne Türkiye, uluslararası krizlerin yaşandığı zor koşullarda sığınılacak güvenli bir liman olarak görülmüş, karşı karşıya kaldığı tüm göç dalgalarında topraklarına sığınan mültecilere  kucak açmıştır. Türkiye bugün de, başta 3 buçuk milyonun üstündeki Suriyeli sığınmacılar olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki insani krizlerden ülkemize sığınan göçmenlere cömertçe yardım elini uzatmaktadır. Mültecilere yönelik insani bir yaklaşım sergileyen Türkiye, kendi topraklarındaki Suriyeli ihtiyaç sahiplerine eğitim, sağlık, barınma ve istihdam başta olmak üzere pek çok alanda yardımda bulunmak amacıyla tüm imkanlarını seferber etmektedir. Diğer yandan, dünyanın dört bir yanındaki insani krizlere de kayıtsız kalmayan Türkiye, eğitimden sağlık hizmetlerine, temiz içme suyundan tarım desteklerine kadar pek çok alanda yaptığı kalkınma yardımlarıyla dikkati çekmektedir. Türkiye, 5 kıtada yürüttüğü insani ve kalkınma yardımlarıyla milli gelirine oranla dünyanın en cömert ülkesi unvanını taşımaktadır.

İletişim Başkanlığı, uluslararası planda en kritik meselelerin başında yer alan göç ve mülteciler konusunda Türkiye’nin yaklaşımını ve insani yardım odaklı politikasını iç ve dış kamuoyuna en doğru ve etkili şekilde aktarmak üzere çok boyutlu stratejik iletişim faaliyetleri yürütmektedir. Bu faaliyetlerle bir yandan Türkiye’nin mültecilere yönelik olarak verdiği hizmetler ve yardım çalışmaları aktarılırken diğer yandan da başta Suriye olmak üzere insani krizlere yönelik Türkiye’nin tutumu ve önerileri paylaşılmaktadır. Çeşitli dillerde hazırlanan kitaplar, videolar, paneller, toplantılar ve belgeseller İletişim Başkanlığı’nın faaliyet yelpazesinin bir bölümünü oluşturmaktadır. Başkanlık ayrıca, Türk ve dünya kamuoyunda Suriyeli sığınmacılara dair bilgi kirliliği ve dezenformasyonlarla da mücadele etmektedir.

Videolar

Kitaplar

İnfografikler