Enerji ve Enerji Güvenliği

Enerji ve Enerji Güvenliği

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkeleri içerisinde son 15 yıllık süreçte enerji talep artışının en hızlı gerçekleştiği ülke olan Türkiye, sadece önemli bir enerji ithalatçısı değil aynı zaman tüketici ve üretici ülkeler arasında köprü konumunda olması nedeniyle eşsiz bir jeo-ekonomik öneme sahiptir. Enerjinin kalkınmanın temel unsuru olmasının yanında milli bağımsızlığın gerçek anlamda tesisinde büyük öneme sahip olduğu bilinciyle Türkiye, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve yerel kaynakların kullanımının yükseltilmesi amacıyla girişimlerde bulunmaktadır. Türkiye, yerli ve milli imkanlarını kullanarak sondaj gemileriyle Mavi Vatan’da doğalgaz arama faaliyetleri yürütmektedir. Bu çalışmaların ilk meyvesi Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’de bulduğu 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi olmuştur. Böylece Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi, Karadeniz’de gerçekleşmiştir. Diğer yandan Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadele hedefinden yola çıkarak, ulusal enerji bileşiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını yükseltme yolunda da çalışmalarını sürdürmektedir.

İletişim Başkanlığı, Türkiye’nin enerji ve enerji güvenliği alanındaki politikasını ve enerji alanında gerçekleştirilen tüm girişimleri yurt içi ve yurt dışı kamuoyuna tanıtmanın yanı sıra bu alandaki bilgi kirliliğinin önlenmesi konusunda da çeşitli stratejik iletişim faaliyetleri yürütmektedir.

Videolar

İnfografikler