Depremler

Türkiye, doğal afetlerle mücadelede altyapı çalışmalarının yanı sıra afete hazırlık, önleme, zarar azaltma, kurtarma, iyileştirme ve rehabilitasyon kabiliyetlerini geliştirme konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.  Doğal afetlerde hızlı müdahale ve arama-kurtarma tecrübesiyle Türkiye, dünyanın dört bir yanında meydana gelen afetlerde ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi sürdürmektedir.

İletişim Başkanlığı, ilgili tüm kurumlarla eşgüdüm halinde doğal afetler konusunda toplumu bilgilendirme ve farkındalığı artırma çalışmalarını sürdürmektedir.

Videolar

İnfografikler