İletişim Uzman Yardımcısı Alımı Sözlü (Mülakat) Sınav Duyurusu

27 Kasım 2018 tarih ve 30608 sayılı nüshada yayımlanarak yürürlüğe giren “İletişim Uzmanlığı Yönetmeliği”nin 11’inci maddesinde “Ön eleme sınavı aşamasından sonra yazılı sınav yapılmayıp doğrudan sözlü sınav yapılacak ise, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sözlü sınava, girmeye hak kazanır.” hükmü mevcuttur.

Bu kapsamda Sınav Kurulu Kararı gereğince, ön eleme sınavı sonrasında 70 ve üzerinde puan alan tüm adaylara mülakat sınavı yapılmasına karar verilmiştir.

Mülakat sınavı 10 Nisan 2023 tarihinde İletişim Başkanlığında yapılacaktır. Adayların mülakat saatinden en az yarım saat önce Başkanlığımızda bulunması gerekmektedir. Bu kapsamda mülakat tarihi ve sırası aşağıdaki linkte yer alan sistem üzerinden T.C. kimlik numaraları girerek öğrenilecektir. Ayrıca sözlü (mülakat) sınava girmeye hak kazanan adayların, Ek’te yer alan özgeçmiş formunu doldurarak en geç 6 Nisan 2023 tarihine kadar PDF formatında basvuru@iletisim.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.  

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Özgeçmiş Formuna ulaşmak için tıklayınız

Mülakat tarih ve saatinizi öğrenmek için tıklayınız