İletişim Uzman Yardımcılığı Sözlü (Mülakat) Sınav Sonuçları

27/11/2018 tarihli ve 30608 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İletişim Uzmanlığı Yönetmeliği” kapsamında Başkanlığımızca, 5 Şubat 2023 tarihinde yapılan ön eleme sınavında başarılı olan adaylara yönelik 10 Nisan 2023 tarihinde sözlü (mülakat) sınav yapılmış olup mülakat sonuçlarına ilişkin 1 Haziran 2023 tarihinde adayların adreslerine yazılı tebligat gönderilmiştir.