İletişim Başkanlığı Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Asıl Olarak Yerleşen Adaylara İlişkin Duyuru

Başkanlığımız sözleşmeli personel pozisyonlarına 02-15 Ocak 2023 tarihleri arasında alınan başvurular sonucunda adayların yerleştirmeleri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yapılmıştır. Adaylar yerleştirme sonuçlarına Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden erişim sağlayabilir.

İlgili pozisyonlara asıl olarak yerleştirilen adaylardan;

a) 08 Şubat 2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı gereğince olağanüstü hâl ilan edilen illerimizde ikamet eden veya Adana, Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa Bölge Müdürlüklerinde göreve başlayacak olan asıl adaylar,  27 Şubat  tarihinden olağanüstü halin sona erdiği tarihi takip eden 15’inci günün mesai bitimine kadar,

b) Diğer asıl adaylar 27 Şubat-10 Mart 2023 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Posta yoluyla gönderilen belgeler dikkate alınmayacaktır. Belirtilen süre içerisinde belgelerini teslim etmeyen asıl adayların yerine yedek adaylardan çağrı yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen süreler içerisinde adaylar tarafından teslim edilmesi gereken belgeler aşağıda yer almaktadır.

1-Dilekçe için tıklayınız.

2-Diploma veya e-devlet barkodlu mezuniyet belgesi (Elden teslim edecekler için diplomanın aslı, posta yolu ile gönderecekler için onaylı sureti),

3-2022 yılı KPSS (B) grubu Sınav Sonuç Belgesi,

4-Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için özel güvenlik kimlik kartının aslı ile birlikte önlü-arkalı fotokopisi,

5-Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastaneleri tarafından düzenlenecek boy ve kilo bilgilerinin de yer aldığı “Silahlı koruma ve güvenlik görevlisi olur.” ibareli sağlık kurulu raporu,

6-Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonu için Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastaneleri tarafından düzenlenecek, görevini devamlı yapmasına engel olacak bir sağlık sorunu olmadığını gösteren sağlık kurulu raporu,

7-Son altı ay içinde çekilmiş (Resmi Kıyafet Yönetmeliğine uygun) 2 (iki) adet biyometrik fotoğraf,

8-Adli Sicil Kayıt Belgesi (e-devlet barkodlu),

9-Nüfus cüzdanı-kimlik kartı fotokopisi (aslı ibraz edilecektir),

10-Askerlik durum belgesi (e-devlet barkodlu),

11-Yabancı dil belgesi (varsa),

12-Güvenlik soruşturması formu (bilgisayar ortamında 2 suret doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmış olarak teslim edilecektir) için tıklayınız,

13-Sağlık durumu beyanı (kurum tarafından evrak teslimi esnasında doldurtulacaktır),

14-Mal bildirim formu (kurum tarafından evrak teslimi esnasında doldurtulacaktır),

15-Aile durum bildirimi (kurum tarafından evrak teslimi esnasında doldurtulacaktır),

16-Aile yardımı bildirimi (kurum tarafından evrak teslimi esnasında doldurtulacaktır),

17-Özgeçmiş formu (kurum tarafından evrak teslimi esnasında doldurtulacaktır),

18-Etik Sözleşme (kurum tarafından evrak teslimi esnasında doldurtulacaktır),

19-Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Devlet Memuru veya Sözleşmeli Personel olarak görev yapmış ve halen görev yapmakta olanlar için Kurumlarından alacakları hizmet belgesi.

Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere duyurulur.

 

MÜRACAAT ADRESİ:

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Adres: Kızılırmak Mah. Mevlana Bulvarı No:144 Çankaya / ANKARA

İletişim: 0 (312) 590 28 47