VATANDAŞ DİPLOMAT PROJESİ

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki dönüşümler kamu diplomasisi de dâhil olmak üzere her alanı yeniden şekillendirmektedir. Bu süreç, insandan insana iletişim stratejisiyle ülkesinin kültürünü, değerlerini, zenginliklerini ve dış politika argümanlarını aktarmakta ve adeta birer kültür elçisi olan vatandaşları da ülkelerin tanıtımında ve dış politika üretim süreçlerinde aktif rol üstlenen birer kamu diplomasisi aktörü ve “Vatandaş Diplomat” haline getirmektedir.

Bu perspektifle vatandaşlarımızın istifadesi için ülkemize yönelik olumlu algının tahkim edilmesi, zengin kültürümüzün yansıtılması ve dış politika tezlerimizin sağlıklı, etkin ve doğru bir şekilde anlatılması amacıyla İletişim Başkanlığımız tarafından “Vatandaş Diplomat Projesi” başlatılmış ve projenin ilk adımı olarak Vatandaş Diplomatlarımızı bilinçlendirmek gayesiyle bir başvuru kitabı niteliği taşıyan “Vatandaş Diplomat El Kitabı” hazırlanmıştır.

Vatandaş Diplomat Eğitim Videoları