İletişim Uzman Yardımcılığı Sözlü (Mülakat) Sınav Sonuçları

27/11/2018 tarihli ve 30608 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İletişim Uzmanlığı Yönetmeliği” kapsamında Başkanlığımızca, 12 Eylül 2021 tarihinde ön eleme sınavı uygulanmış, sınavı geçen adaylara 01-06 Kasım 2021 tarihleri arasında sözlü (mülakat) sınav yapılmış olup: İletişim Uzman Yardımcılığı mülakat sonuçları https://sinavsonuclari.iletisim.gov.tr/  adresinde yer almaktadır.

Sözlü sınav neticesinde asil olarak atanmaya hak kazanan adayların 15 gün içerisinde aşağıdaki belgeleri Kurumumuza getirmesi gerekmektedir.

  1. Öğrenim Belgesi (Aslı getirilecek olup iş başvuru esnasında ibraz edilenle karşılaştırılacaktır.)
  2. Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacaktır.)
  3. Adli Sicil Kayıt Belgesi (E-devlet barkod numaralı olmalıdır.)
  4. Nüfus Cüzdanı (Aslı getirilecek olup iş başvuru esnasında ibraz edilenle karşılaştırılacaktır.)
  5. Biyometrik Fotoğraf (Resmi Kıyafet Yönetmeliğine uygun) (8 adet)

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 Sınav Sonucunuzu Öğrenmek İçin Tıklayınız

https://sinavsonuclari.iletisim.gov.tr