İletişim Uzman Yardımcılığı alan bilgisi yazılı sınavı sınav giriş belgeleri hakkında duyuru

29 Temmuz 2020 tarihinde yapılan ön eleme sınavından başarılı olarak alan bilgisi yazılı sınavına girmeye hak kazanan adaylara 23 Ağustos 2020 tarihinde Ankara’da saat 10.00‘da İletişim Uzman Yardımcılığı alan bilgisi yazılı sınavı yapılacağı duyurulmuştu.

Eleme sınavından 70 ve üstü puan alarak alan bilgisi yazılı sınavına girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerini 17-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi’nde (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr) “Tamamlanan Başvurularım” başlığı altında yer alan “2020 T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim Uzman Yardımcılığı Alan Bilgisi Yazılı Sınavı (23.08.2020)” sınavını seçerek erişebilecektir.

Tüm adaylar sınava gelmeden önce Sınav Giriş Belgesinin çıktısını alacaktır (renkli veya siyah-beyaz çıktı alınabilir). Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina ve salon bilgileri ve sınav saati bulunmaktadır. Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 tedbirleri çerçevesinde adaylar sınav binasına ateşi ölçülerek alınacaktır. Ateşi 38 derece ve üzerinde olanlar ile Covid-19 durumu olanlar sınav binasına alınmayacaktır. Ateşi 38 derece ve üzerinde olanların kısa aralıklarla ateşi birkaç kez ölçülecek ve ateşinin düşmemesi durumunda sınav binasına girişine izin verilmeyecektir. Sınavı maske ile tamamlamak isteyen adaylara Başkanlığımızca maske temin edilecektir.

Adayların güvenlik kontrolü ve salonlara yerleşimi için sınav saatinden en az yarım saat önce Sınav Binasında hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylar sınav başlama saatinden en geç 10 dakika önce sınav binasına girmiş olmalıdır. Aksi takdirde geç gelen adaylar sınava alınmayacaktır. Belirtilen süreden sonra geldiği için sınava alınmayan adaylar, sınava alınmamaları nedeniyle hiçbir hak iddia edemezler.

Adaylar fotoğraflı (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü belgesi) bir kimlik belgesi ile gelmelidir.

Adayların, yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, anahtarlık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya ve metal içerikli eşyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar ile sınav binalarına girmesine izin verilmeyecektir. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Ancak Covid-19 tedbirleri dahilinde adaylar sınav binasına girerken yanlarında el dezenfektanı, siperlik, eldiven, kolonya bulundurabilir.

Adaylar yanlarında herhangi bir haberleşme cihazı ile sınav salonuna alınmayacaklardır. Bu nedenle sınav yapılacak binaya bu tür cihazlar getirilmemelidir.

Adaylara sınavda kullanacakları kalem, silgi ve kalemtıraş Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilecektir.