İletişim Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Soruları ve Cevap Anahtarının Yayımlanması

Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme ve Araştırma Merkezi (GAZİÖDM ) tarafından 04 Aralık 2022 tarihinde yapılan İletişim Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’nın yazılı kısmına ilişkin soru kitapçığı ve cevap anahtarı 05 Aralık 2022 tarihinde http://gaziodm.gazi.edu.tr adresinde yayımlanmıştır.

Yazılı sınava katılan adaylar, söz konusu sınavda yer alan sorulara ve sınav uygulamasına yönelik itirazlarını, gerekçelerini de belirtmek suretiyle 05-09 Aralık 2022 tarihleri arasında https://basvuru.gazi.edu.tr adresinden yapabilecektir. İtiraz sürecine ilişkin adımlar ve ayrıntılı bilgi “Başvuru Kılavuzunda” yer almaktadır.

İlgililere duyurulur.