İletişim Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu

Başkanlığımız merkez ve taşra kadrolarında görev yapan personele yönelik “İletişim Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde Şube Müdürü, Şef, Eğitim Uzmanı ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları için görevde yükselme; Mühendis, Programcı, Tekniker ve Teknisyen kadroları için unvan değişikliği sınavı yapılacaktır.

SINAV BAŞVURUSU

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına müracaatlar iki aşamalı gerçekleştirilecek olup ön başvurular Başkanlığımız “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Başvuru Sistemi (GYUDS)” http://gyud.iletisim.gov.tr/ üzerinden yapılacaktır. GYUDS sistemi üzerinden ön başvuruların yapılması ve gerekli belgelerin sisteme yüklenmesi 10 Ekim 2022 tarihinde başlayacak, 14 Ekim 2022 tarihinde mesai bitimi (Saat 18:00’de) sona erecektir.

Ön başvurusu onaylanan adaylar 26-28 Ekim 2022 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi (https://basvuru.gazi.edu.tr) üzerinden sınav başvurularını gerçekleştireceklerdir.

SINAV TARİHİ VE YERİ

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı Başkanlığımız ile Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında imzalanan protokol hükümlerine göre 04 Aralık 2022 tarihinde Saat: 10:00’da Ankara’da yapılacaktır.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR

Atama yapılacak kadroların unvanı, merkez ve taşra dağılımı ile sayısı için tıklayınız.

SINAV KONU BAŞLIKLARI

Kadrolara göre sınav konu başlıkları ve soru dağılımı için tıklayınız.

BAŞVURU KILAVUZU

Sınav başvurusu için gerekli niteliklerin ve sınavla ilgili diğer hükümlerin yer aldığı başvuru kılavuzu için tıklayınız.

DİĞER HUSUSLAR

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav takvimi, duyuru veya eklerinde zorunluluktan kaynaklı değişiklikler ile yeni yapılacak duyurular www.iletisim.gov.tr ve/veya http://intranet.iletisim.gov.tr adresinden yayımlanacak ve tebligat niteliğinde olacaktır.

İlgililere duyurulur.