Anadolu gazete sahiplerinin, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’na katılacak temsilcilerinin seçimi için toplantı duyurusu

195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5. maddesi uyarınca Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu’nda yer alacak, İstanbul, Ankara, İzmir dışında kalan Anadolu gazete sahiplerinden 3 temsilcinin seçimi, bu duyurumuzu takip eden 6 (altı) hafta içerisinde Basın İlan Kurumunca Ankara’da düzenlenecek toplantıda gerçekleştirilecektir.  

Söz konusu temsilciler Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 3. Maddesi uyarıca, Basın İlan Kurumu mevzuatı çerçevesinde resmi ilan yayınlama hakkını haiz bulunan veya bu hakkı kullanmak için bekleme süresinde olan tüm gazete sahiplerinin katılımı ile seçilmektedir.

Seçimle ilgili usul ve esasların belirlenmesi ve diğer hususlarla ilgili tüm süreç Basın İlan Kurumu tarafından yürütülecektir.

Söz konusu seçimle ilgili süreç Basın İlan Kurumunun internet sitesi (www.bik.gov.tr) üzerinden takip edilebilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.