Türkiye küresel sıfır atık hareketine öncülük ediyor: daha temiz, daha yeşil bir gelecek taahhüdü

Türkiye küresel sıfır atık hareketine öncülük ediyor: daha temiz, daha yeşil bir gelecek taahhüdü

Yerel İnisiyatiften Küresel Harekete

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Küresel Sıfır Atık Hareketi', sürdürülebilir yaşam ve çevre bilincinin bir işareti hâline geldi. Türkiye'de 2017 yılında başlayan ve o zamandan bu yana küresel bir girişime dönüşen hareket, yakın zamanda düzenlenen çevrimiçi bir imza töreniyle atık azaltımına bireysel katılımın önemini vurguladı. Törende 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı" hayata geçirildi ve ilk imzacı Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Deklarasyon daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya taahhüdünü ifade ediyor.

Sürdürülebilir Bir Gelecek Hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Erdoğan'ın himayesinde başladığı günden bu yana küresel bir markaya dönüşen “Sıfır Atık Projesi”nin önemine vurgu yaptı. Türkiye ile birlikte 105 ülkenin ortak ev sahipliğinde 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye'nin gelecek nesillere olan bağlılığını yineledi. Türkiye'nin 2053 hedefi Net Sıfır Emisyona ulaşmak olup bu hedef özellikle küresel ısınmadan tarihsel olarak sorumlu olan ülkelerin harekete geçmesi gerekliliğini vurgulamaktadır.

Kaynakların Verimli Kullanımı ve İklim Değişikliği Girişimi

Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Bildirgesi, Paris Anlaşması ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi hedeflerine ulaşmak için sınırlı kaynakların verimli kullanılmasını teşvik etmektedir. Sürdürülebilir atık yönetimi, kaynak verimliliği ve iklim değişikliği arasındaki kritik bağlantının altını çizerek önleme, azaltma, geri dönüşüm ve yeniden kullanım yoluyla atık azaltmanın önemini vurgular.

Bildirge, küresel olarak sıfır atığın teşvik edilmesini taahhüt etmekte ve sorumlu atık üretimi ve tüketimini teşvik eden girişimleri desteklemektedir. Ayrıca BM üye devletlerini, BM sistemindeki kuruluşları, sivil toplumu, özel sektörü, medya mensuplarını ve yerel yönetimleri döngüsel ekonomiye küresel geçişi hızlandırmak ve böylece atıkların iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için strateji ve programları uyumlu hale getirmeye davet etmektedir.

Küresel Katılım ve Eylem Çağrısı

İmza töreninin ardından Emine Erdoğan sosyal medya üzerinden dünya çapındaki çevre gönüllülerini Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalamaya ve Sıfır Atık gönüllüsü olmaya teşvik etti. Benzer şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya platformunu kullanarak devlet ve hükûmet liderlerini Sıfır Atık Hareketi'ne katılmaya davet etti ve küresel atık sorunuyla mücadelede ve iklim değişikliğinin azaltılmasında kolektif sorumluluk ve eyleme vurgu yaptı.

Küresel Sıfır Atık Hareketi, Emine Erdoğan'ın liderliğinde yerel bir girişimden küresel bir davaya dönüştü. Sürdürülebilir yaşam ve sorumlu tüketim taahhüdü sadece bir trend değil, gezegenimizin hayatta kalması için bir gerekliliktir. Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Bildirgesi'nin imzalanması, bu gerekliliğin kabul edilmesi ve daha temiz, daha yeşil bir gelecek için kolektif sorumluluk alınması yönünde atılmış önemli bir adımdır.