Fahrettin Altun: “Küresel krizlere karşı yeni bir yaklaşıma ihtiyaç var”

Fahrettin Altun: “Küresel krizlere karşı yeni bir yaklaşıma ihtiyaç var”

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu yıl “Güç ve Paradoks: 21. Yüzyılda Büyük Stratejiyi Anlamak” temasıyla 5’incisi düzenlenen TRT World Forum’da katılımcılara video mesaj yoluyla hitap etti.

Fahrettin Altun, Türkiye’nin uluslararası sistemdeki zorlukları takip ettiğini ve bunlara cevap vermek için adımlar attığını anlatarak şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, dış politika stratejimizi sadece acil güvenlik kaygılarımıza değil, bölgesel ve küresel sorunlara da çözüm üretecek şekilde revize ettik. Yakın çevremizdeki çatışmaların çözümünü dış politikamız için önemli bir öncelik haline getirdik. Türk dış politika yapıcıları Suriye, Libya ve Irak'taki çatışmaları çözmek için farklı girişimlerde bulundular. Ayrıca, Doğu Akdeniz ve Azerbaycan-Ermenistan ihtilafı da dahil olmak üzere bütün kriz alanlarında ilgili tarafları diyalog ve yapıcı diplomasiye davet ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkelere bu alanlardaki anlaşmazlıkları müzakere etmek ve çözmek için uluslararası konferanslar gerçekleştirme çağrısında bulundu.”

Covid-19 krizinin dünyayı soğuk savaşın sona ermesinden bu yana olabilecek en kötü zamanda vurduğunu, 2020’de dünyanın farklı yerlerinde birçok uluslararası çatışmanın çözümsüz kaldığını ifade eden Altun, “Bu süreç devletlerin uzun vadeli stratejiler oluşturmaya ve küresel tehditlerle mücadele etmeye odaklanmasını zorlaştırdı. Ayrıca bir reform sürecinin olmaması, uluslararası kurumları büyük küresel krizlerin üstesinden gelmede zayıf ve hazırlıksız bıraktı. Sadece Birleşmiş Milletler değil, aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü de dâhil olmak üzere uzman kurumların, küresel bir krizi çözemediği kanıtlandı.” dedi.

Salgın başladığında uluslararası iş birliği fikrinin en düşük noktasında bulunduğuna işaret eden Altun, “Her ülke tek taraflı hareket etmeyi tercih etti, tıbbi ekipman söz konusu olduğunda korumacılık yöntemini izledi ve krize müşterek yanıt verecek bir çerçeve geliştiremedi. Ayrıca Kovid-19 krizi, dünyadaki mevcut eşitsizliklerin sadece az gelişmiş ülkeler için değil, tüm dünya için büyük bir tehdit olduğunu da gösterdi. Kaynakların ve ekipmanların adil dağıtımı olmadan mevcut salgının sona ermeyeceği anlaşıldı.” ifadelerini kullandı.

Altun, son yirmi yılda terörden insani meselelere, iklim değişikliğinden Covid-19’a kadar küresel krizlerin ortaya çıkmasının, bütün ulusların büyük stratejilerini tasarlamada yeni bir yaklaşıma ihtiyacı olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Türkiye’nin uluslararası kurumlar için reform sürecinin önemini de bildiğini kaydeden ve mevcut yapılarıyla uluslararası kuruluşların küresel sorunlara çözüm üretemediğine dikkati çeken Altun, “BM Güvenlik Konseyi reformunun uzun süredir arzu edildiğini ancak henüz gerçekleştirilemediğini belirten Altun, “Son birkaç yılda bu konseyin kararlı adımlar atamamasının önemli bölgesel sorunlara yol açtığını gördük. Güvenlik Konseyi için bir reform sürecini destekliyoruz ve bunun hem Türkiye’nin hem de dünyadaki diğer ülkelerin çıkarına hizmet edeceğini düşünüyoruz.” dedi.

Türkiye’nin Covid-19 krizinin en başından itibaren küresel sorunların küresel çözümler gerektirdiği fikrini desteklediğini belirten Altun, uluslararası dayanışma ve iş birliğinin bu sorunları çözmenin anahtarı olduğunu vurguladı.