Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yeni Özbekistan Gazetesi için kaleme aldığı makale

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yeni Özbekistan Gazetesi için kaleme aldığı makale

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’da yayınlanan Yeni Özbekistan Gazetesi için kaleme aldığı Türkiye-Özbekistan: Kardeşlik Hukukuna Dayalı Ebedi Dostluk ve İşbirliği" başlıklı makalesinde, "Türkiye'nin 'Asya Yüzyılı'nda kadim kıtayla ilişkilerini 'Yeniden Asya' sloganıyla daha kapsamlı bir yaklaşımla ele aldığı bu dönemde, kardeş Özbekistan'la ilişkilerimizin her alanda derinleştirilmesini, bir tercihten ziyade aramızdaki özel bağların ve tarihin omuzlarımıza yüklediği bir sorumluluk olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Özbekistan arasında "kardeşlik hukukuna dayanan stratejik ortaklık" olarak tanımlanan ilişkilerin, karşılıklı güven ortamında her sahada kök saldığını belirtti.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 30'uncu yıl dönümünü 4 Mart 2022'de kutladıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzun bir hasretin ardından kendi öz devletine ve bayrağına yeniden kavuşan Özbekistan'ın bağımsızlığını 31 Ağustos 1991 tarihinde tanıyan ilk devlet olmamızla iftihar ediyoruz. Taşkent'teki ilk büyükelçilik Türkiye tarafından açıldığında, Sovyetler Birliği döneminde Dışişleri Bakanlığı olarak kullanılan binanın Türk Büyükelçiliği'ne tahsis edilmesini, Özbekistan'ın da Türkiye'ye ayrıcalıklı bakışının bir nişanesi olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Tarihî İpek Yolu'nun koruyuculuğunu üstlenerek ticaret ve kültürel etkileşimin gelişmesinde insanlığa büyük katkı sağlayan ata yurdu Özbekistan'ın, Türkistan coğrafyasından doğarak dünya medeniyetine yön veren, zengin siyasi, ekonomik ve kültürel birikime sahip olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece Türk-İslam medeniyetine değil, insanlığın ortak kültür hazinesine büyük katkılar yapan İmam-ı Buhari, Uluğ Bey, Harezmi, Biruni, Ali Kuşçu, Ali Şir Nevai gibi büyük alim ve bilim adamlarının bıraktıkları eserlerin, bizi birbirimize yakınlaştıran ortak miras olduğunu vurguladı.

Köklü tarihî geçmişi ve devlet geleneği, Orta Asya nüfusunun yaklaşık yarısına tekabül eden 34 milyonu aşkın genç ve dinamik nüfusu, Asya'nın kalbindeki jeostratejik konumu, zengin doğal kaynakları ve bereketli topraklarıyla Özbekistan'ın bölgesinde ve ötesinde önemli rol oynamaya muktedir bir ülke olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Özbekistan'ın, aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in dirayetli liderliği altında hayata geçirmekte olduğu 'Yeni Özbekistan' ve 'Üçüncü Rönesans' kavramlarıyla ifadesini bulan reform politikaları, yalnızca Özbekistan'da değil tüm Orta Asya'da hayranlıkla izleniyor. Özbekistan'ın Afganistan'daki insani acıların hafifletilmesi bakımından üstlendiği öncü rolü takdir ediyoruz. Afganistan'a insani yardımların ulaştırılmasında Termez şehrinin BM dahil olmak üzere diğer tüm uluslararası teşkilatlar için bir lojistik merkez olmasını destekliyoruz. Özbekistan'ın Orta Asya'da ve ötesinde oluşturmak istediği refah ve istikrar kuşağı çerçevesinde öne çıkardığı bağlantısallık kavramına bizim de önem atfettiğimizi vurgulamak isterim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in 2017'de Türkiye'ye ziyaretleriyle "stratejik ortaklık" düzeyine yükselen ilişkilerin, 2020 yılında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ile taçlandığına işaret etti.

Özbekistan'a, 29-30 Mart 2022 tarihlerindeki resmi ziyaret kapsamında gerçekleşecek, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı'nın, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileri seviyeye taşınmasına vesile olacağına inandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı kapsamında, enerjiden tarıma, sanayiden kültüre, gençlikten çevreye pek çok başlıkta ikili iş birliğini siyasi, iktisadi, askeri ve içtimai boyutlarıyla ele alacak, imzalayacakları ikili anlaşmalarla da ilişkilerin ahdi zeminini daha da güçlendirmiş olacaklarını belirtti.

"2022 yılında da ikili ticaret alanında yeni rekorlara imza atılacağına inancım tamdır"

Özbekistan'ın "yeniden yükseliş dönemi"nde bulunduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza Özbekistan'ı ziyaret etmeyi, bu ülkeye yatırım yapmayı ve bu ülkeyle her alanda ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi için çalışmayı tavsiye ediyoruz. Müteşebbis iş insanlarımızın Özbekistan'da imza attığı projeler bizler için bir iftihar vesilesi olmalarının yanı sıra ikili ticaretimizin de itici gücünü teşkil ediyor. Nitekim, 2017 yılından bu yana siyasi alanda süratle atılan adımlar ticaret ve yatırımlar alanına da kısa sürede yansımıştır. Beş milyar dolarlık ticaret hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Küresel salgının olumsuz etkilerinin en ağır şekilde hissedildiği 2020 yılını artı büyümeyle tamamlayan iki ülkenin ticaret hacmi 2021 yılında 3,6 milyar doları aşmıştır. Ayrıca, ithalat ve ihracat rakamlarının birbirine oldukça yakın düzeyde seyretmesi, ticari ilişkilerimizin birbirini tamamlayıcı ve destekleyici mahiyette olduğunu göstermektedir. 2022 yılında da ikili ticaret alanında yeni rekorlara imza atılacağına inancım tamdır.

Türkiye'nin 'Asya Yüzyılı'nda kadim kıtayla ilişkilerini 'Yeniden Asya' sloganıyla daha kapsamlı bir yaklaşımla ele aldığı bu dönemde, kardeş Özbekistan'la ilişkilerimizin her alanda derinleştirilmesini, bir tercihten ziyade aramızdaki özel bağların ve tarihin omuzlarımıza yüklediği bir sorumluluk olarak görüyoruz. Kardeş Özbekistan'la geleceğimizi birlikte inşa etme gayretimizin, tüm insanlığa esenlik getireceğine inanıyoruz. Karşılıklı saygı ve güven temelinde derinleşen iş birliğimizin, aynı ivmeyle gelişmeye devam etmesi temennisiyle, milletim adına Özbek kardeşlerimize en kalbi selamlarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum."