İletişim Uzman Yardımcılığı alan bilgisi yazılı sınavı ilanı

         İletişim Uzman Yardımcılığı Ön Eleme Sınavı 14.03.2020 tarihinde gerçekleştirilmişti. Ön eleme sınavından başarılı olarak alan bilgisi yazılı sınavına girmeye hak kazanan adaylara 23 Ağustos 2020 tarihinde Ankara’da saat 10.00‘da İletişim Uzman Yardımcılığı alan bilgisi yazılı sınavı yapılacaktır. Sınav konuları ve sınava ilişkin hususlar aşağıda yer almaktadır.

I-Sınav Konuları

Alan Bilgisi Yazılı Sınavı üç bölümden oluşmaktadır: Alan Bilgisi, İletişim Başkanlığı Mevzuatı ve Yabancı Dil. Adaylar sırasıyla %50 alan bilgisi, İletişim Başkanlığı Mevzuatı ve %40 Yabancı Dil olmak üzere üç bölümden oluşan alan bilgisi yazılı sınavına alınacaktır.      

Alan Bilgisi Yazılı Sınavı

Alan Bilgisi

İletişim Başkanlığı Mevzuatı

Yabancı Dil

50 Puan

10 Puan

40 Puan

-Alan bilgisi konularından 25 test sorusu

(Alan gruplarına göre değişmektedir.)

50 puan

-İletişim Başkanlığı Mevzuatına ilişkin konulardan 20 test sorusu

(Tüm Alan Grupları İçin ortak)

10 puan

-Yabancı dilden Türkçeye 10 test sorusu metin çevirisi

(Tüm Alan Grupları İçin ortak)

10 puan

-Türkçeden yabancı dile metin çevirisi 10 test sorusu

(Tüm Alan Grupları İçin ortak)

10 puan

-Yabancı Dilde Paragraf (Okuma Parçaları) 35 test sorusu

(Tüm Alan Grupları İçin ortak)

20 puan

 

(1) Alan Bilgisi: Alan bilgisi sınavı toplam 50 puan olup tüm alan grupları için ortak olarak hazırlanmış aşağıdaki alan bilgisini içerecek şekilde her soru ikişer puan olmak üzere adayların alan bilgisine göre hazırlanan toplam 50 puanlık 25 test sorusundan oluşmaktadır. İletişim Uzman Yardımcılığı yazılı sınavın ilk bölümünü oluşturan alan bilgisi bölümünde yer alan konular aşağıda yer almaktadır.

Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme ve İktisat Fakültelerinin İktisat, Ekonomi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, MIS- Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme, Turizm İşletmeciliği, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası Ticaret ile Uluslararası Girişimcilik alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Uluslararası Hukuk, Yönetim Bilimi, Türk Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası Örgütler, Türk Dış Politikası, Türk Siyasal Hayatı, Türkiye’nin Siyasal ve Toplumsal Yapısı, Türkiye Ekonomisi, Kamu Diplomasisi.

Hukuk alanında Genel Kültür ve Genel Yetenek, HUMK, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Anonim Şirkete ilişkin hükümler), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk.

İletişim fakültelerinin Basın ve Yayın, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim, İletişim ve Tasarım, Radyo, Sinema ve Televizyon, Reklamcılık, Medya ve İletişim Sistemleri alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Türk Siyasal Hayatı, Türkiye’nin Siyasal ve Toplumsal Yapısı, İletişim Kuramları, Halkla İlişkiler Kuramları ve Modelleri, Medya ve İletişim Hukuku, Kamu Diplomasisi, Uluslararası İletişim, Uluslararası Halkla İlişkiler, Türk Basın Tarihi, Siyasi Tarih, İletişim Teknolojileri, Kurumsal İletişim, Sosyal Medya, Habercilik ve Yazım Teknikleri, Medya Okuryazarlığı, Reklamcılık, İletişim Sosyolojisi.

Bilgisayar, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Bilgisayar Programlama, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Genel İstatistik, Sinyaller ve Sistemler, Haberleşme, Mikro İşlemciler, Olasılık Hesapları, Sayısal Mantık Tasarımı ve Bilgisayar Mimarisi, Javascript, JQUERY, HTML, CSS, Nesneye Yönelik Programlama, Katmanlı Mimari, Temel düzeyde SQL Sorguları (select, join, groupby, having), Web servis kullanımı ve yazımı, Network/TCP-IP, Güvenlik Duvarı, Microsoft Exchance, Microsoft Server, Active Directory, Sanallaştırma.

İlgili fakültelerin psikoloji, antropoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, halkbilim, insan ve toplum bilimleri alanından Psikoloji, Sosyoloji, Sosyal Hizmet bölümleri ile diğer üç alandan herhangi birisine girmeyen alanlarda; Genel Kültür ve Genel Yete nek, Sosyal Psikoloji Kuramları, Siyaset Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Krize Müdahale Teknikleri, Sosyal Politika, Sosyoloji Kuramları, Ekonomi Sosyolojisi, Hukuk Sosyolojisi, Medya Sosyolojisi Çağdaş Sosyoloji Kuramları, İletişim Becerileri, İletişim Sosyolojisi, Örgütsel Sosyoloji, Türkiye’nin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı, Türk Siyasal Hayatı ve Kamu Diplomasisi.

(2) İletişim Başkanlığı Mevzuatı: İletişim Uzman Yardımcılığı yazılı sınavının ikinci bölümünü oluşturan İletişim Başkanlığı Mevzuatı bölümünde her soru 0,50 puan olmak üzere tüm alan grupları için ortak olarak hazırlanacak toplam 10 puanlık 20 test sorusundan oluşmaktadır. Bu bölümde sorular tüm alan grupları için ortaktır. İletişim Uzman Yardımcılığı yazılı sınavının ikinci bölümünü oluşturan İletişim Başkanlığı Mevzuatı bölümünde yer alan konular şunlardır: 1, 3 ve 14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Basın Kanunu, Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun, Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu, Basın Kartı Yönetmeliği, İletişim Uzmanlığı Yönetmeliği, 2018/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 2018/154 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

(3) Yabancı Dil: İletişim Uzman Yardımcılığı yazılı sınavının üçüncü bölümünü oluşturan Yabancı Dil bölümünde adaylara yabancı dil bilgisini ölçmek amacıyla basın, yayın, enformasyon, kamu diplomasisi ve Başkanlığın uygun gördüğü alanlarda yabancı dilden Türkçeye 10 test sorusu (10 puan), Türkçeden yabancı dile 10 test sorusu (10 puan) metin çevirisi ile yabancı dilde yeterliliklerini ölçmek amacıyla güncel gelişmelere ilişkin olarak paragraf 35 test sorusu (20 puan) oluşacaktır. Bu bölümde sorular tüm alan grupları için ortaktır.

II-Sınavın Değerlendirilmesi

 1. Adayların her üç bölümden aldıkları puanın toplamı sınav puanını oluşturacaktır.
 2. Test soruları değerlendirilirken yanlış cevaplar doğru cevaplardan çıkarılmayacak olup, yapılan doğru sayısı alınan puanı gösterecektir.
 3. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan alınması şarttır.
 4. Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

III-Sınav Giriş Belgeleri

 1. Ön Eleme sınavından 70 ve üstü puan alarak alan bilgisi yazılı sınavına girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerini Anadolu Üniversitesi Aday Bilgi Sistemi, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr  üzerinden alacaklardır.
 2. Tüm adaylar sınava gelmeden önce Sınav Giriş Belgesinin çıktısını alacaktır (renkli veya siyah-beyaz çıktı alınabilir). Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina ve salon bilgileri ve sınav saati bulunmaktadır.
 3.  Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

IV-Diğer Hususlar

 1. Adayların güvenlik kontrolü ve salonlara yerleşimi için sınav saatinden en az yarım saat önce Sınav Binasında hazır bulunmaları gerekmektedir.
 2. Sınavı maske ile tamamlamak isteyen adaylara Başkanlığımızca maske temin edilecektir.
 3. Adaylar fotoğraflı (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü belgesi) bir kimlik belgesi ile gelmelidir.
 4. Adayların, yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, anahtarlık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya ve metal içerikli eşyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar ile sınav binalarına girmesine izin verilmeyecektir. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
 5. Adaylar yanlarında herhangi bir haberleşme cihazı ile sınav salonuna alınmayacaklardır. Bu nedenle sınav yapılacak binaya bu tür cihazlar getirilmemelidir.
 6. Adaylara sınavda kullanacakları kalem, silgi ve kalemtıraş Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilecektir.
 7. Adaylar sınav başlama saatinden en geç 10 dakika önce sınav binasına girmiş olmalıdır. Aksi takdirde geç gelen adaylar sınava alınmayacaktır. Belirtilen süreden sonra geldiği için sınava alınmayan adaylar, sınava alınmamaları nedeniyle hiçbir hak iddia edemezler.

V-Bilgi Alma

         Yazılı sınav sonuçları ile sınav sürecine ilişkin gerekli bilgilendirmeler ve diğer duyurular Başkanlığımızın resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Adayların sınava ilişkin gelişmeleri Başkanlığın resmi internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir. Adaylar, sınavla ilgili her türlü bilgiye, aşağıdaki telefon numaraları ile Başkanlığın internet/web sayfası aracılığıyla ulaşılabilecektir.

 • Telefon Numarası: (0 312) 583 58 88/89/32/49/12
 • İnternet/web Sayfası: www.iletisim.gov.tr
 • Adres: İletişim Başkanlığı Ek Hizmet Binası Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No:119 Balgat/ANKARA