NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 14 Haziran 2021 tarihinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilecektir.

Söz konusu Zirve’yi takip etmek isteyen medya mensuplarının, https://my.hq.nato.int/press/index.php internet sayfası üzerinden en geç 06 Haziran 2021 tarihine kadar akreditasyon işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Bununla birlikte, Covid-19 salgını nedeniyle etkinliği izleyecek basın mensuplarının sayısına sınırlama getirilmiş olup, başvuran tüm basın mensuplarının kaydının yapılması mümkün olamayabilecektir. Ayrıca, akredite basın mensuplarının, Zirve toplantısının yapılacağı salona ve ikili görüşmelerin yapılacağı alana erişimlerine sağlık ve güvenlik tedbirleri kapsamında bazı sınırlamalar getirilecektir.

Zirve’yi izlemek üzere akreditasyon yaptıran medya mensuplarının negatif PCR testi ibraz etmesi de gerekmektedir.

Zirve’nin basın faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgiye https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_183200.htm internet sayfasından ulaşılabilecektir.

Zirve'nin basınla ilgili hazırlıklarıyla ilgilenecek NATO Daimi Temsilciliğimiz mensuplarımızın bilgileri aşağıda sunulmaktadır:
Hande Apakan, İkinci Katip, +32 494 91 82 27, hande.apakan@mfa.gov.tr, Yeliz Şar, Takipçi, +32 487 84 85 14, yeliz.arslan@mfa.gov.tr

Saygıyla duyurulur.