Naklen atama ile iletişim uzmanı alımı başvurusu

24 Temmuz 2018 tarihli ve 30488 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14 sayılı “İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin “Uzman Ataması”  başlıklı Geçici 2 nci maddesinde: “Başkanlığın ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılanlar ile aynı kanunun ek 41 inci maddesine göre istihdam edilen uzmanlar talepleri halinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde İletişim Uzmanı olarak atanabilirler. Mülga Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak görev yapanlar, talepleri halinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde İletişim Uzman Yardımcısı olarak atanabilirler.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda;

24 Ocak 2019 tarihi itibariyle Başkanlığımız bünyesine İletişim Uzmanı atamaları gerçekleştirilmiş olup, ataması yapılan personel göreve başlamıştır.

Yeni bir ilan metni yayınlanmadığı müddetçe yapılan ve yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.