İletişim Uzman Yardımcısı sözlü (mülakat) sınavı duyurusu

23/08/2020 tarihinde gerçekleştirilen “İletişim Uzman Yardımcılığı Alan Bilgisi Yazılı Sınavı”nda başarılı olarak mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylara İletişim Uzmanlığı Yönetmeliği’nin 13. maddesi çerçevesinde sözlü (mülakat) sınav yapılacaktır.

Sözlü(mülakat) sınav, 12-17.10.2020 tarihleri arasında Başkanlığımızda yapılacaktır. Ek’teki listede adayların sözlü (mülakat) sınav yeri, tarihi ve sırası verilmiştir. Adaylar sözlü(mülakat) saatinden en az yarım saat önce Başkanlığımızda hazır bulunacaktır.

Sözlü(mülakat) sınav, Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 önlemleri dahilinde yapılacaktır. Bu kapsamda adayların kuruma girişinde ateş ölçümü gerçekleştirilecektir. Adaylar maske ve HES kodu ile sözlü (mülakat) salonuna giriş yapabileceklerdir.

COVID-19 hastası veya temaslı olarak karantinada olan adaylar Başkanlığımızın aşağıda yer alan irtibat numaralarına durumu bildirmekle yükümlüdür. Hasta veya temaslı olan adayların sözlü (mülakat) sınavı, Sınav Komisyonu tarafından ayrıca belirlenecek gün ve tarihte gerçekleştirilecektir.

Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

İletişim Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı

Telefon: (0312) 583 58 88/89/32/12/03

 

 

Ek: İletişim Uzman Yardımcılığı Sözlü (Mülakat) Sınav Tarih ve Saatleri