İletişim Uzman Yardımcısı Ön Eleme Yazılı Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı

Gazi Üniversitesi Ölçme, Değerlendirme ve Araştırma Merkezi (GAZİÖDM) tarafından 5 Şubat 2023 tarihinde yapılan İletişim Başkanlığı İletişim Uzman Yardımcısı Alımı Ön Eleme Yazılı Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı 6 Şubat 2023 tarihinde http://gaziodm.gazi.edu.tr  adresinde yayımlanmıştır.

Yazılı sınava katılan adaylar, söz konusu sınavda yer alan sorulara ve sınav uygulamasına yönelik itirazlarını, gerekçelerini de belirtmek suretiyle, 6-12 Şubat 2023 tarihleri arasında https://basvuru.gazi.edu.tr adresinden yapabilecektir. İtiraz sürecine ilişkin adımlar ve ayrıntılı bilgi “Başvuru Kılavuzunda” yer almaktadır.

İlgililere duyurulur.