İletişim Uzman Yardımcısı mülakat duyurusu

24 Temmuz 2018 tarih ve 30608 sayılı nüshada yayımlanarak yürürlüğe giren “İletişim Uzmanlığı Yönetmeliği” nin 11’inci maddesinde “Ön eleme sınavı aşamasından sonra yazılı sınav yapılmayıp doğrudan sözlü sınav yapılacak ise, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sözlü sınava, girmeye hak kazanır.” hükmü mevcuttur.

Bu kapsamda Başkanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda; alan bilgisi sınavı yapılmayacak olup mülakat sınavı alan bilgisini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır.

Mülakat sınavı 25-28.03.2019 tarihleri arasında Başkanlığımızda yapılacaktır. Ek’teki listede mülakat tarihi ve sırası verilmiştir. Adaylar mülakat saatinden en az yarım saat önce Kurumda bulunacaktır.

 

         Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

         Mülakat tarihinizi ve sıranızı görmek için tıklayınız…