İletişim Uzman Yardımcılığı sözlü (mülakat) sınav duyurusu

24 Temmuz 2018 tarih ve 30608 sayılı nüshada yayımlanarak yürürlüğe giren “İletişim Uzmanlığı Yönetmeliği” nin 11’inci maddesinde “Ön eleme sınavı aşamasından sonra yazılı sınav yapılmayıp doğrudan sözlü sınav yapılacak ise en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sözlü sınava girmeye hak kazanır.” hükmü mevcuttur.

Bu kapsamda Sınav Kurulu’nca; ön eleme sınavı sonrasında 70 ve üzerinde puan alarak başarılı olan adaylardan, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı kadar adaya (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sözlü (mülakat) sınav yapılmasına karar verilmiştir. 

Bu itibarla sözlü (mülakat) sınav, 01-06 Kasım 2021 tarihleri arasında İletişim Başkanlığı’nda yapılacaktır. Adaylar, mülakat tarihini ve sırasını aşağıdaki linkte yer alan sistem üzerinden T.C. kimlik numaranızı girerek öğreneceklerdir. Ayrıca sözlü (mülakat) sınava girmeye hak kazanan adaylar, bu sistemde yer alan özgeçmiş (CV) formunu doldurarak en geç 28.10.2021 tarihine kadar PDF formatında basvuru@iletisim.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Mülakat Tarihinizi ve Sıranızı Görmek için Tıklayınız.