İletişim Uzman Yardımcılığı mülakat sonuçları

İlan Tarihi: 26/07/2019

 

27/11/2018 tarihli ve 30608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İletişim Uzmanlığı Yönetmeliği” kapsamında Başkanlığımızca, 29/12/2018 tarihinde ilana çıkılan 29 adet İletişim Uzman Yardımcısı pozisyonu için 16 Şubat 2019 tarihinde ön eleme sınavı uygulanmış, sınavı geçen adaylara 25.03.2019-03.04.2019 tarihleri arasında Mülakat sınavı yapılmış olup; İletişim Uzman Yardımcılığı kadrosuna atanması uygun görülenlerin listesi ekte sunulmuştur.

Listede adı geçen adayların, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde aşağıdaki belgeleri Kurumumuza getirmesi gerekmektedir.

1- Tahsil belgesi (aslı getirilecek olup iş başvuru esnasında ibraz edilenle karşılaştırılacaktır.)

2- Sağlık kurulu raporu (Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacaktır.)

3- Adli sicil kayıt belgesi (e-devlet barkod numaralı)

4- Nüfus cüzdanı (aslı getirilecek olup, başvuru esnasında ibraz edilenle karşılaştırılacaktır)

5- Biyometrik Fotoğraf (Resmi Kıyafet Yönetmeliğine uygun) (8 adet)

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazananların listesini görmek için tıklayınız