İletişim Uzman Yardımcılığı alan bilgisi yazılı sınav sonuçlarının ilanı

Başkanlığımızda münhal bulunan 30 adet İletişim Uzman Yardımcısı unvanlı kadro için 23/08/2020 tarihinde gerçekleştirilen “Alan Bilgisi Yazılı Sınavı Sonuçları ve Mülakat Sınavına Girmeye Hak Kazananların Listesi” ekte yer almaktadır. Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren üç iş günü içerisinde https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr üzerinden gerçekleştirebilecektir.

Ülkemizi de etkisi altına alan COVİD-19 salgını sebebiyle İletişim Uzmanlığı Yönetmeliği çerçevesinde bir sonraki aşama olan sözlü(mülakat) sınavın yeri, tarihi ve saatine ilişkin bilgilerin yer alacağı duyuru metni bilahare kurumsal internet sitemiz aracılığıyla duyurulacaktır. 

Kamuoyuna duyurulur.

Ek: İletişim Uzman Yardımcılığı Alan Bilgisi Yazılı Sınav Sonuçları ve Mülakat Sınavına Girmeye Hak Kazananların Listesi