İletişim Başkanlığının işçi alımına ilişkin yapılan kura çekimi gerçekleştirilmiştir

Başkanlığımız merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere alınacağı ilanen bildirilen ve Türkiye İş Kurumu tarafından Başkanlığımıza gönderilen listenin ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan kura çekimi noter huzurunda 06/05/2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, yapılan kura çekiminde sözlü sınava katılmak üzere belirlenen asıl ve yedek aday listeleri ekte belirtilmiştir.  (Listeler için tıklayınız)

Sözlü sınava katılım için öncelik asil listede belirlenen adaylarda olup, gerektiği takdirde yedek listeden de aday çağırılacaktır. Yapılacak sözlü sınav tarihi ve sınava katılacakların listesi daha sonra Başkanlığımızın internet sitesinden ilan edilecektir.

Asıl listede yer alan adaylar, yapılacak sözlü sınava katılabilmek için belirtilen belgeleri 05/06/2020 tarihine kadar İletişim Başkanlığı Ek Bina Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:119 Balgat/ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta ile iletmeleri gerekmektedir.

Gerekli belgeler;

Temizlik Personeli için;

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Diploma
 • Resmi Kuruma verilmek üzere alınacak sabıka kaydı

Güvenlik Personeli için;

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Diploma
 • Resmi Kuruma verilmek üzere alınacak sabıka kaydı
 • 3 yıl iş tecrübesini gösterir belge
 • Temel eğitim belgesi
 • Özel güvenlik kimlik kartı

Bakım Onarım Personeli için;

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Diploma
 • Resmi Kuruma verilmek üzere alınacak sabıka kaydı