İletişim Başkanlığı sürekli işçi alımı mülakat duyurusu

Başkanlığımız Merkez Teşkilatında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere alınacağı ilanen bildirilen ve Türkiye İş Kurumu tarafından Başkanlığımıza gönderilen listenin ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan kura çekimi noter huzurunda 06.05.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucunda 21-22 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak mülakata katılmaya hak kazanan adayların isimleri ve mülakat tarihleri Ek’teki listede bildirilmiştir. Adayların mülakat saatinden en az yarım saat önce Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No:122 Balgat / ANKARA adresinde bulunmaları gerekmektedir.

Adaylara bu hususta ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Mülakat Tarihinizi ve Sıranızı Görmek İçin Lütfen Tıklayınız