İletişim Başkanlığı sözleşmeli personel (Mütercim-Tercüman) yazılı sınavına girmeye hak kazananların ilanı

İletişim Başkanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, Başkanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre; İngilizce dilinden altı (6) adet Mütercim-Tercüman alınacağı 22/10/2020 tarihinde ilan edilmişti.

Bu kapsamda, adaylar 23/10/2020-06/11/2020 tarihleri arasında başvurularını tamamlamıştır. Adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanıp kazanmadıklarının bilgisini sisteme kayıtlı e-posta ve şifreleriyle girerek https://basvuru.iletisim.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar, 14 Kasım 2020 tarihinde saat 09:30’da Ankara Üniversitesi TÖMER, Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası 4.Kat Yenimahalle/ANKARA adresinde yazılı sınava girecektir. Adaylar, sınava girerken kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) ibraz etmek zorundadır.

Sınav salonunda cep telefonu bulundurulmayacaktır. Yanında cep telefonu getiren adayların, sınav başlamadan önce telefonları alınacak ve üzerinde adayın isminin olduğu zarfa koyulacaktır.

Sınav salondaki yetkiliye teslim edilen telefonlar, sınav sonunda adaylara zarf içinde geri verilecektir.

Yazılı sınav, Sağlık Bakanlığı’nın Kovid-19 önlemleri dahilinde yapılacaktır. Bu kapsamda adayların sınav salonuna girişinde ateş ölçümü gerçekleştirilecektir. Adaylar maske ve HES kodu ile sınav salonuna giriş yapabileceklerdir. Kovid-19 salgın tedbirleri gereği adaylar maskesiz olarak sınav salonlarına ve katlara alınmayacaktır. Tedbirler kapsamında adayların sınav salonları önünde toplu olarak beklemelerine müsaade edilemeyecek ve sırası gelen adaylar salonlara davet edileceklerdir. Salonlarda da sosyal mesafe kuralları gereği adaylar aralıklı ve salon kapasitesinin %25’ini aşmamak kaydıyla oturtulacaklardır.

Kovid-19 tanılı veya temaslı olarak karantinada olan adaylar Başkanlığımızın aşağıda yer alan irtibat numarasına durumlarını bildirmekle yükümlüdür. Hasta veya temaslı olan adayların yazılı sınavları ayrı bir sınav salonunda gerçekleştirilecektir. 

Sınav tükenmez kalem ile yapılacak ve kalem sınav yönetimince verilecektir. Sınav soru metinleri medya, iletişim, kamu diplomasisi, uluslararası ilişkiler konularını kapsayacaktır.

    Mütercim-Tercüman pozisyonu için yapılacak yazılı sınav üç oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

  • İngilizceden Türkçeye Yazılı Çeviri Sınavı: 45 dakikalık süre içerisinde 09:30 – 10:15 saatleri arasında mesleki yabancı dil bilgisini ölçmek amacıyla basın, yayın, enformasyon, kamu diplomasisi ve Başkanlığımızca uygun görülen alanlarda yabancı dilden Türkçeye metin çevirisi yaptırılacaktır.

 

  • Türkçeden İngilizceye Yazılı Çeviri Sınavı: 45 dakikalık süre içerisinde 10:15 – 11:00 saatleri arasında mesleki yabancı dil bilgisini ölçmek amacıyla basın, yayın, enformasyon, kamu diplomasisi ve Başkanlığımızca uygun görülen alanlarda Türkçeden yabancı dile metin çevirisi yaptırılacaktır.

 

  • Yabancı Dil Sözlü Sınavı: Adaylar yabancı dili konuşma, anlama ve kavrama yeteneklerinin belirlenmesi amacıyla başvuru yaptıkları İngilizce dilinde sözlü sınava alınacaktır. Adaylardan sözlü olarak bir metni Türkçeye, bir diğer metni hedef dile çevirmesi istenecektir. Yabancı Dil Sözlü Sınavı, 14:00-17:30 saatleri arasında Üniversite tarafından belirlenen sıraya göre yapılacaktır.

 

Başkanlığımız tarafından Mütercim-Tercümanlık pozisyonuna başvuran adaylar için yapılacak olan ve üç oturumdan oluşan yazılı sınavın her bir oturumundan en az yetmiş (70) puan alarak başarılı olan adaylardan puan sırası esas alınmak suretiyle belirlenen pozisyon adedinin üç (3) katına kadar aday sözlü (mülakat) sınava katılmaya hak kazanacaktır.
Mülakat tarihi, sınav sonuçları ile birlikte https://www.iletisim.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

 

İletişim Başkanlığı İrtibat Bilgileri

İletişim Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Telefon:0 (312) 590 27 66

E-mail: yonetimhizmetleri@iletisim.gov.tr