İletişim Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Başvuruları

Başkanlığımız bünyesinde gerçekleştirilecek olan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına yönelik 10-14 Ekim 2022 tarihleri arasında alınan ön başvurulara ilişkin değerlendirme sonuçları Başkanlığımız “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Başvuru Sistemi (GYUDS)” https://gyud.iletisim.gov.tr web adresi üzerinden adayların erişimine açılmıştır.

Ön başvuru tarihleri içerisinde başvuru yapamayan, başvurusunda eksik evrak bulunan veya başvurusunda değişiklik gereken personel için 25 Ekim 2022, Salı günü mesai bitimine kadar (18.00’a kadar) ön başvuru sistemi başvuruya açılacaktır.

Bu tarih itibarıyla başvurusu onaylanan adaylar sınava giriş başvurularını 26-28 Ekim 2022 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi (https://basvuru.gazi.edu.trüzerinden gerçekleştirerek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

İlgililere duyurulur.

 

KONU BAŞLIĞI DEĞİŞİKLİĞİ (ŞUBE MÜDÜRÜ)

“Şube müdürü” kadrosu ders konuları arasında yer alan “Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik” sınav ilan tarihinden önce yürürlükten kaldırıldığı ve bu Yönetmelik yerine “Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği” yürürlüğe girdiği için eski yönetmelikten sorulacak 1 (bir) adet soru yeni Yönetmelikten (Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği) sorulacaktır.