Basın Enformasyon Personeli mülakat sınavı sonuçları

Bakanlar Kurulunun  06/06/1978  tarih ve 7/15754 sayılı kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre istihdam edilmek üzere Başkanlığımız merkez teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında münhal bulunan İngilizce dilinden (9) adet Basın Enformasyon Personeli pozisyonu için 28/12/2018 tarihinde ilana çıkılmış olup, başvuruların değerlendirilmesi neticesinde başvurusu uygun görülen adaylar arasında 28/02/2014 tarihinde yapılan yazılı sınavda başarılı olan adaylar için 19/03/2019 tarihinde sözlü sınav gerçekleştirilmiş, sözlü sınav sonucunda Basın Enformasyon Personeli pozisyonuna atanması uygun görülenlerin listesi ekte sunulmuştur.

        

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Atanmaya Hak Kazananların Listesini Görmek İçin Tıklayınız