Basın Enformasyon Personeli yazılı sınav sonuçları ve mülakat planlaması

İletişim Başkanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, İngilizce dilinden dokuz (9) adet Basın-Enformasyon Personeli için 28 Şubat 2019 tarihinde Başkanlığımızca yazılı sınav yapılmıştır. Yazılı sınav sonuçları Ek-1’dedir.

Mülakat sınavı 19.03.2019 tarihinde Başkanlığımızda yapılacaktır. Mülakat sınavına katılmaya hak kazanan adayların mülakat sırası Ek-2’dedir. Adaylar mülakat saatinden en az yarım saat önce Kurumda bulunacaktır.

       Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Yazılı sınav sonuçlarını görmek için tıklayınız.

Mülakat sıranızı görmek için tıklayınız.