Basın Enformasyon Personeli alım sınavına girmeye hak kazananlar

İletişim Başkanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, Başkanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre; basın, yayın ve enformasyon hizmetlerinde çalıştırılmak üzere, İngilizce dilinden dokuz (9) adet Basın-Enformasyon Personeli alınacağı 28.12.2019 tarihinde ilan edilmiştir.

Bu kapsamda, adaylar 14-31 Ocak 2019 tarihleri arasında başvurular tamamlanmış olup, sınava girmeye hak kazanan aday listesi ekte sunulmuştur.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar, 28 Şubat 2019 tarihinde Ankara Üniversitesi  TÖMER, Beşevler 10.Yıl Yerleşkesi Ord.Prof.Dr. Şevket Aziz Kansu Binası 4.Kat Yenimahalle/ANKARA adresinde sınava girecektir.

Sınav soru metinleri medya, iletişim, kamu diplomasisi, uluslararası ilişkiler konularını kapsayacaktır ve iki oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

  • Birinci Oturum: Metin çevirisi (200) dakikalık süre içerisinde 10.00-13:20 saatleri arasında; Yabancı dilden Türkçe’ye, Türkçe’den yabancı dile metin çevirisi, yazılı kompozisyon (güncel gelişmelere ilişkin olarak yabancı dilde)
  • İkinci Oturum: 14.00-17:30 saatleri arasında İngilizce dil mülakatı (mülakat Üniversite tarafından belirlenen sıraya göre yapılacaktır).

Adaylar, sınava girerken kimlik belgesi  (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) ibraz etmek zorundadır. Sınav salonunda cep telefonu bulundurulmayacaktır. Yanında getiren adaylar sınav öncesi salondaki yetkiliye teslim edecektir. Sınav tükenmez kalem ile yapılacak ve kalem sınav yönetimince verilecektir.

Yapılacak yazılı sınavlar neticesinde her birinden seksen (80) puan alarak başarılı olan adaylardan puan sırası esas alınmak suretiyle ilana çıkılan pozisyon adedinin üç (3) katına kadar aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. Mülakat tarihi sınav sonuçları ile birlikte www.iletisim.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

EK (Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylar)