AGİT Bakanlar Konseyi basın akreditasyon duyurusu

AGİT BAKANLAR KONSEYİ 
(3- 4 Aralık 2020, Tiran)

“Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı” (AGİT)  27. Bakanlar Konseyi Toplantısı,  3-4 Aralık 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenecektir. 

Covid-19 salgını nedeniyle, Bakanlar Konseyi Toplantısı ilk kez video konferans yöntemiyle gerçektirilecektir. 

Söz konusu toplantıyı takip etmek isteyen basın mensupları, akreditasyon başvurularını 1 Aralık 2020 tarihi saat 17.00’ye kadar https://events.osce.org/2020-osce-ministerial-council-press-and-media/registration/Site/Register adresi üzerinden yapabilecektir. 

Zoom toplantısına katılmak isteyen basın mensuplarının, akreditasyon formunda kullandıkları isimlerle kayıt yaptırmaları gerekmektedir.  

Toplantıya ilişkin daha fazla bilgi için : https://www.osce.org/chairmanship/470718 
 
Saygıyla duyurulur.