CHINA DAILY - ÇİN HALK CUMHURİYETİ
  • BÜYÜME İÇİN MODERNLEŞME YOLUNA ÖVGÜ
  • ÇİN-JAPONYA GÖRÜŞMELERİ İVME KAZANDI