YENİ ÖZBEKİSTAN - ÖZBEKİSTAN
  • KALKINMA STRATEJİSİ, ÜLKEMİZİN KALKINMA EĞİLİMLERİ TARAFINDAN BELİRLENİR
  • CUMHURBAŞKANI KARARI: ENDOKROOLOJİ ALANINI İYİLEŞTİRME VE GENİŞLETME ÖNLEMLERİNE DAİR...
  • ÖZBEKİSTAN-HİNDİSTAN: YAKIN DOSTLUK VE SAĞLAM ORTAKLIK