İletişim Uzman Yardımcılığı Sözlü (Mülakat) Sınav Sonuçları

27/11/2018 tarihli ve 30608 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İletişim Uzmanlığı Yönetmeliği” kapsamında Başkanlığımızca, 06 Mart 2022 tarihinde ön eleme sınavı uygulanmış, sınavı geçen adaylara 25-28 Nisan 2022 tarihleri arasında sözlü (mülakat) sınav yapılmış olup: İletişim Uzman Yardımcılığı mülakat sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/c-iletisim-uzman-yardimciligi-mulakat-sinavina-giris-bilgisi-ve-sinav-sonucu-sorgulama  adresinde yer almaktadır.

Sözlü sınav neticesinde asil olarak atanmaya hak kazanan adayların 15 gün içerisinde aşağıdaki belgeleri Kurumumuza getirmesi gerekmektedir.

  1. Öğrenim Belgesi (Aslı getirilecek olup iş başvuru esnasında ibraz edilenle karşılaştırılacak)
  2. Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak)*
  3. Adli Sicil Kayıt Belgesi (E-devlet barkod numaralı)
  4. Nüfus Cüzdanı (Aslı getirilecek olup iş başvuru esnasında ibraz edilenle karşılaştırılacaktır)
  5. Biyometrik Fotoğraf (Resmi kıyafet yönetmeliğine uygun) (8 adet)

       Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 Sınav Sonucunuzu Görmek İçin Tıklayınız