İletişim Başkanlığı Sözleşmeli Personel yazılı sınav sonuçları ile sözlü (mülakat) sınavı ilanı

 

İletişim Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde basın, yayın ve enformasyon faaliyetlerinde ve özellikle simültane tercüme hizmetlerinde çalıştırılmak üzere iki  (2) adet Basın-Enformasyon Personeli pozisyonu ile İngilizce (4), Arapça (2), Rusça (2) dillerinden toplam sekiz (8) adet Mütercim-Tercüman pozisyonu olmak üzere toplamda on (10) adet pozisyon için 23.06.2020 tarihinde yazılı sınav yapılmıştır. Yazılı sınav sonuçları Ek-1’de yer almaktadır. Yazılı sınav sonuçlarına itirazlar 16-18 Temmuz 2020 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi TÖMER Başkanlığına şahsen yazılı dilekçe ile yapılabilecektir.  

Sözlü (mülakat) sınavı 23 Temmuz 2020 tarihinde Covid-19 tedbirleri alınarak Başkanlığımızda yapılacaktır. Mülakat sınavına katılmaya hak kazanan adayların mülakat sırası Ek-2’de yer almaktadır. Adayların mülakat saatinden en az yarım saat önce kurumda olması gerekmektedir.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Ek-1: Yazılı Sınav Sonuçları

Ek-2: Sözlü (Mülakat) Sınavı Tarihi ve Saatleri