11/1 AKREDİTASYON

Basın Kartı Yönetmeliğinin 11’inci maddesinin birinci fıkrası gereği yabancı merkezli olan basın yayın kuruluşlarının Türk uyruklu çalışanlarından bir gazeteciye bekleme süresi aranmaksızın basın kartı verilebilir.

Yabancı basın-yayın kuruluşunda çalışan Türk vatandaşlarının aşağıda yer alan belgeler ile birlikte Başkanlığımıza başvuru yapması gerekmektedir (ilk defa Başkanlığımız sistemine akredite edilecek yabancı basın yayın kuruluşları ile yabancı basın yayın kuruluşundan ilk defa bir Türk uyruklu gazetecinin başvuru yapmak istemesi halinde aşağıdaki evrakların Başkanlığımıza teslim edilmesi gerekmektedir).

1. Basın akreditasyonu başvuru formu (Ekte yer almaktadır.)
2. Vesikalık Fotoğraf (1 Adet)
3. Basın-yayın kuruluşunun yayın yaptığı ülkedeki T.C. Büyükelçiliğinden alınacak ve basın-yayın organının ulusal veya uluslararası çapta yayın yapan bir kuruluş olduğunu kanıtlayan belge,
4. En az lise mezunu olmak şartıyla noter tasdikli öğrenim belgesi, diploma yabancı ülkelerden alındı ise denklik belgesi
5. Basın-yayın organının yayınlandığı ülkenin Türkiye’deki Büyükelçilik ya da Konsolosluklarından alınacak takdim mektubu
6. Mensubu bulunulan uluslararası basın-yayın organından temin edilecek hizmet-ücret ilişkinizi belirten kurum yazısı
7. Mesleki çalışma örnekleri
8. Adli sicil ve arşiv kaydı

Gerekli görülmesi halinde başkanlık ek evrak talep edebilir.

Yine yabancı basın yayın kuruluşlarında çalışan ancak daha önce kart taşımış ya da ilgili kuruluşta basın mesleği yapan diğer Türk vatandaşları aşağıdaki linkten durumlarına uygun başvuruda bulunabilir.

https://www.iletisim.gov.tr/turkce/basin-karti

Başvuru aşamasında talep edilen belgelerin, basın mensuplarının ikamet iline göre bağlı bulundukları İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Soru ve Görüşleriniz İçin

E-mail: pressaccreditation@iletisim.gov.tr