President Erdoğan receives Foreign Affairs Minister Jeyhun Bayramov of Azerbaijan

President Erdoğan receives Foreign Affairs Minister Jeyhun Bayramov of Azerbaijan