İletişim Başkanlığı bünyesinde staj işlemleri “İletişim Başkanlığı Bünyesinde Staj Yapacak Olanların Belirlenmesi ile Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönerge” kapsamında yürütülmektedir.

Başkanlıkta staj yapmak isteyen olan öğrenciler, başvuru tarihlerinde www.iletisim.gov.tr adresinden ulaşacakları “Başvuru Formu” nu doldurarak internetten başvuru yapacaklardır.

 

 Staj yapacak öğrenciler için başvuru tarihleri ve staj dönemleri aşağıdaki gibidir:

     - Birinci Dönem 

       Başvuru Tarihleri :    01 Mayıs - 31 Mayıs

       Staj Dönemleri :       Temmuz-Ağustos-Eylül

 

     - İkinci Dönem

       Başvuru Tarihleri :   01 Kasım - 30 Kasım

       Staj Dönemleri:        Aralık-Ocak-Şubat

 

Başvurular, birimlerin ve 17 il müdürlüğümüzün imkanları ve çalışma programlarının uygunluğuna göre, stajyerlerin talepleri de dikkate alınarak değerlendirilir. Başvurusu kabul edilen öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir:

 

     a) Staj dosyası (Sadece stajı zorunlu olan öğrenciler için)

     b) Adli sicil belgesi (Son 3 ay içinde alınmış olmak)

     c) Nüfus cüzdanı sureti

     d) 2 adet fotoğraf (vesikalık)

     e) Öğrenci kimlik fotokopisi/öğrenci belgesi

 

 

            Online Staj Başvurusu yapmak için tıklayınız.