İDLİB MERKEZLİ GELİŞMELER ÇERÇEVESİNDE

       HATAY / REYHANLI’DA KURULAN BASIN AKREDİTASYON MERKEZİ

                                                                 

GENEL BİLGİ

Son dönemde İdlib merkezli yaşanan gelişmeler üzerine yerli ve uluslararası basın mensuplarının ilgisi Güneydoğu bölgemizde yoğunlaşmış bulunmaktadır. Bu itibarla, Hatay / Reyhanlı’da bulunan Cilvegözü sınır kapısında Başkanlığımızca bir basın akreditasyon merkezi kurulmuştur.

 

AKREDİTASYON

Bu bağlamda, bölgedeki gelişmeleri takip etmek isteyen basın mensuplarının ilgili makamlarca belirlenecek güvenli bölgede meslekî faaliyetlerini yürütebilmeleri amacıyla söz konusu basın merkezinde akreditasyon işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bunun için;

Ulusal Basın Mensuplarının, Ek’teki Akreditasyon Başvuru Formunu doldurarak, Basın Kartlarının fotokopisi (Basın Kartı olmayanlar ise bağlı bulundukları kurumlarından alacakları görevlendirme yazıları ve nüfus cüzdanı fotokopileri) ve jpeg formatında vesikalık fotoğrafları ile,

Ülkemizde Yerleşik Uluslararası Basın Mensuplarının, Ek’teki Akreditasyon Başvuru Formunu doldurarak, Basın Kartlarının fotokopisi ve jpeg formatında vesikalık fotoğrafları ile,

Yurtdışından Gelecek Uluslararası Basın Mensuplarının, Ek’teki Akreditasyon Başvuru Formunu doldurarak, kendi basın kartı fotokopileri, kurumlarından alacakları görevlendirme yazıları, pasaport fotokopileri ve jpeg formatında vesikalık fotoğrafları ile birlikte,

Hatay ili Reyhanlı ilçesi Cilvegözü sınır kapısında kurulan basın akreditasyon merkezine bizzat başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Akreditasyon kartları, kimlik belgeleri ibraz edilmek suretiyle şahsen teslim alınabilecektir.

 

Basın Akreditasyon Merkezi Çalışma Saatleri:

Her gün 09:30-17:00 saatleri arası.

 

İrtibat:

Egemen MORAL        : +90 506 633 34 38 / egemen.moral@iletisim.gov.tr

Ahmet Semih DENİZ : +90 533 304 45 78  / semih.deniz@iletisim.gov.tr

 

      Saygıyla duyurulur.

 

EK:  Basın Akreditasyon Formu

 PRESS RELEASE

 

PRESS CENTER TO BE SET UP IN HATAY / REYHANLI DUE TO THE DEVELOPMENTS IN IDLIB

                                                                                      

 

GENERAL INFORMATION

The attention of national and international media to the Southeastern region of Turkey has increased due to the developments taking place in Idlib in recent terms. In this respect, a press accrediation center located at Cilvegözü Border Gate in Reyhanlı/Hatay has been established in order to ease the professional works of the national and international media members.

 

ACCREDITATION

Members of the press who wish to cover the developments in Idlib should be accreditated for carrying out journalistic activities in the secured areas to be determined by the related authorities.

Members of the national press should apply by legibly filling in the enclosed accreditation form, bringing a copy of their press card (Media members without this press card should apply with a letter of authorization from their media organization and a copy of their official ID cards.) and the photo as jpeg format.

Resident members of the foreign press in Turkey should should apply by legibly filling in the enclosed accreditation form, bringing a copy of their press card and the photo as jpeg format.

Members of the foreign press coming from abroad should should apply by legibly filling in the enclosed accreditation form, bringing a copy of their local press card together with a letter of authorization from their media organization, a copy of their passport and the photo as jpeg format.

Press members need to collect their accreditation cards in person by submitting an ID document at the Accreditation Center. 

 

Working Hours of the Press Accreditation Center:

Every day between 09:30-17:00 hrs

 

For Details:

Egemen MORAL        : +90 506 633 34 38 / egemen.moral@iletisim.gov.tr

Ahmet Semih DENİZ : +90 533 304 45 78  / semih.deniz@iletisim.gov.tr

 

ATTACHMENT: Press Accreditation Form