27 Nisan 2004 tarihli ve 25445 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin “Bilgi verme yükümlülüğü kapsamında alınacak tedbirler” başlıklı 6. maddesinde; “Bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi ve bilgi edinme başvurularından kaynaklanan iş yükünün en aza indirilebilmesi amacıyla kurum ve kuruluşlar; Görev ve hizmet alanlarına giren konulardaki bilgi veya belgelerin konularını ve bunların hangi birimde mevcut olduğunu ihtiva eden kurum dosya planlarını” bilgi iletişim teknolojilerini kullanmak suretiyle kamuoyunun bilgisine sunarlar” hükmü yer almaktadır. Aynı maddede devamla, kurum dosya planlarının bir örneğinin de kurum ve kuruluşların kurumsal internet sayfalarından kamuoyunun bilgisine sunulacağı ifadesi yer almaktadır.

Yukarıda anılan bağlayıcı hükümler çerçevesinde aşağıda sunulan “T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Saklama Süreli Standart Dosya Planı” kapsamında Ana Hizmet Birimlerimizin görevleri Dosya Planı Kodlarına göre aşağıda sıralanmaktadır;

Ana Dosya Kodu;

105 ile başlayan faaliyet ve hizmetler Haber Dairesi ve Tercüme Dairesi Başkanlıklarınca müştereken,
110 ve 112 ile başlayan faaliyet ve hizmetler Basın Yayın Dairesi Başkanlığınca,
115,120,125 ve 130 ile başlayan faaliyet ve hizmetler Enformasyon Dairesi Başkanlığınca,
135 ile başlayan faaliyetler Tercüme Dairesi Başkanlığınca hayata geçirilmektedir.

Bahse konu dosya planına aşağıdaki linkten erişim sağlanabilmektedir.

Standart Dosya Planı.xls

Başvuru yapmadan önce lütfen aşağıdaki rehberi okuyunuz.

Bilgi Edinme Başvurularına İlişkin Rehber

 

Yazılı olarak başvurmak için bu formları doldurup aşağıdaki adrese postalayabilirsiniz

 
T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Adres: Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:122 Balgat/Ankara