DAİMİ BASIN AKREDİTASYONU

A- DAİMİ BASIN AKREDİTASYONU

Türkiye’ye daimi statüde atanan uluslararası basın mensubu, akreditasyon işlemleri için İletişim Başkanlığına başvurmalıdır. Başvurusu uygun görülen basın mensuplarına yıllık basın kartı düzenlenebilir.

Başvurular sadece online olarak yapılabilir. Daha önce başvuruda bulunan basın mensuplarının başvurularında kullandıkları e-posta adresini ve belirlediği şifresini kullanmaları gerekmektedir. Farklı bir e-posta adresi ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuruda kullandıkları e-posta adresini hatırlamayan basın mensupları, aşağıda yer alan irtibat bilgilerinden bize ulaşarak e-posta adresini öğrenebilir. E-posta adresini hatırladığı halde şifresini unutanlar ise http://akreditasyon.iletisim.gov.tr internet adresinden "Şifremi Unuttum (Forgot Password)" linkini tıklayarak yeniden şifre belirleyebilir.

Bilindiği üzere, yerleşik uluslararası basın mensupları 1’den fazla kuruluş adına çalışabilmektedir. Çalıştığı kuruluş sayısı 1'den fazla olan basın mensuplarının, akreditasyon başvurusu yaparlarken “Çalışılan Kuruluş Bilgileri” bölümünde “Kuruluş Ekle (Add Media Organization)” butonuna basarak çalıştığı tüm kuruluşları sisteme kaydetmeleri gerekmektedir. Öte yandan, basın mensubunun adına basın kartı düzenlenen kuruluş hariç diğer kuruluşların sadece isimlerini yazması yeterli olacaktır, çalıştığı ek kuruluşlar için ayrıca evrak yüklemesine gerek bulunmamaktadır.

 

**İlk defa akredite olmak isteyen uluslararası basın mensubu aşağıdaki belgeleri sistem üzerinden yükleyerek başvurusunu online yapabilir:

1. Pasaportun kimlik ve vize sayfalarının fotokopileri (Türkiye’ye son giriş tarihini gösteren sayfa dahil)

2. Çalıştığı medya kuruluşu tarafından verilecek Türkiye'de gazeteci olarak görevlendirildiğini ve hizmet-ücret ilişkisini belirten yazı

3. Medya kuruluşunun faaliyet gösterdiği ülkenin Türkiye'deki Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan sağlanacak takdim mektubu (Bu mektup “Türkçe” yazılmalıdır.)

4. Vesikalık fotoğraf (Basın kartınızda bu fotoğraf kullanılacaktır.)

5. Türkiye'ye sürekli görevle atanan uluslararası basın mensuplarının ülkelerindeki T.C. Büyükelçilikleri ya da Başkonsolosluklarından alacakları “gazeteci” veya “basın mensubu” vizesi yada Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan alacakları çalışma vizesi

 

**Akreditasyonunu yenilemek isteyen uluslararası basın mensubu ise aşağıdaki belgeleri sistem üzerinden yükleyerek başvurusunu online yapabilir.

1. Pasaportun kimlik ve vize sayfalarının fotokopileri (Türkiye’ye son giriş tarihini gösteren sayfa dahil)

2. Çalıştığı medya kuruluşu tarafından verilecek Türkiye'de gazeteci olarak görevlendirildiğini ve hizmet-ücret ilişkisini belirten yazı

3. Medya kuruluşunun faaliyet gösterdiği ülkenin Türkiye'deki Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan sağlanacak takdim mektubu (Bu mektup “Türkçe” yazılmalıdır.)

4. Vesikalık fotoğraf (Basın kartınızda bu fotoğraf kullanılacaktır.)

5. İkamet tezkeresi ve temdit sayfalarının fotokopileri

6. Mesleki çalışmalara ilişkin örnekler

 

**Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde (TRT) görev yapan uluslararası basın mensubu ise aşağıdaki belgeleri sistem üzerinden yükleyerek başvurusunu online yapabilir.

1. Pasaportun kimlik ve vize sayfalarının fotokopileri (Türkiye’ye son giriş tarihini gösteren sayfa dahil)

2. TRT İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından alacağınız “öğrenim ve pozisyonunuzu gösterir belge” (Alacağınız belgede “görev” bilginizin yer alması zorunludur.)

3. Vesikalık fotoğraf (Basın kartınızda bu fotoğraf kullanılacaktır)

 

**Anadolu Ajansında görev yapan uluslararası basın mensubu ise aşağıdaki belgeleri sistem üzerinden yükleyerek başvurusunu online yapabilir.

1. Pasaportun kimlik ve vize sayfalarının fotokopileri (Türkiye’ye son giriş tarihini gösteren sayfa dahil)

2. Anadolu Ajansı tarafından verilecek Türkiye'de gazeteci olarak görevlendirildiğini ve hizmet-ücret ilişkisini belirten yazı

3. Vesikalık fotoğraf (Basın kartınızda bu fotoğraf kullanılacaktır)

4. Türkiye'ye sürekli görevle atanan uluslararası basın mensuplarının ülkelerindeki T.C. Büyükelçilikleri ya da Başkonsolosluklarından alacakları “gazeteci” veya “basın mensubu” vizesi

5. Anadolu Ajansı ile uluslararası basın mensubu arasında imzalanan sözleşme

 

Basın Kartları Yönetmeliği’ne uymayan başvurular geri çevrilir.

Basın kartları yenilenenler, eski kartlarını iade etmelidir.

 

Online başvuru için tıklayınız.

Gümrük Formları

Form A

Form B

Form C

 

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI

Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 122 Balgat/ANKARA

Tel: 0(312) 583 62 47 - 0(312) 583 62 50

E-Posta: pressaccreditation@iletisim.gov.tr

İSTANBUL İL MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: Meclis-i Mebusan Cad. No. 23 Dursun Han, Kat: 5 Salı Pazarı - Beyoğlu/İSTANBUL

Tel: 0(212) 512 2013  Dahili: 136 veya 135

E-Posta: istanbuldaimi@iletisim.gov.tr

 

B- ULUSLARARASI BASIN-YAYIN ORGANLARI İÇİN ÇALIŞAN  TÜRK VATANDAŞLARI  (11/1)

Basın Kartı Yönetmeliği’nin, Türkiye’de temsilciliği bulunan uluslararası basın-yayın kuruluşlarında çalışan Türk uyruklu basın mensuplarının durumunu düzenleyen 11/1 maddesi uyarınca ilk defa müracaat eden basın mensuplarına, aşağıdaki evrakla başvurmaları ve uygun görülmesi halinde basın kartı düzenlenebilmektedir.

1. Basın akreditasyonu (11/1) başvuru formu
2. Fotoğraf (1 adet)
3. Basın-yayın kuruluşunun yayın yaptığı ülkedeki T.C. Büyükelçiliğinden alınacak ve basın-yayın organının ulusal veya uluslararası çapta yayın yapan bir kuruluş olduğunu kanıtlayan belge
4. En az lise mezunu olmak şartıyla noter tasdikli öğrenim belgesi, diploma yabancı ülkelerden alındı ise denklik belgesi
5. Basın-yayın organının yayınlandığı ülkenin Türkiye’deki Büyükelçilik ya da Konsolosluklarından alınacak takdim mektubu
6. Mensubu bulunulan uluslararası basın-yayın organından temin edilecek hizmet-ücret ilişkinizi belirten kurum yazısı
7. Mesleki çalışma örnekleri

 

Basın Kartı Yönetmeliği’nin uluslararası basın-yayın organları için çalışan Türk vatandaşlarının durumunu düzenleyen 11/1 maddesi uyarınca verilmiş olan basın kartlarının, Basın Kartı Yönetmeliği'nin 35. maddesinde yer alan “Her yılın sonunda bildirim” kapsamında her yıl vize işlemleri yapılmaktadır.

Bu nedenle, vize işlemlerinin yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte her yılın sonunda İl Müdürlüklerimize veya doğrudan Başkanlığımıza başvuru yapılması gerekmektedir.

1.Basın akreditasyonu (11/1) başvuru formu
2. Fotoğraf (1 adet)
3. Mensubu bulunulan uluslararası basın-yayın organında görevinizin devam edeceğini ve hizmet ücret ilişkinizi belirten kurum yazısı
4. Mesleki çalışma örnekleri

 

Yukarıda belirtilen şekilde bildirimde bulunmayan veya eksik bildirimde bulunan basın mensuplarının basın kartları vize edilmeyecek ve kartlarının iptali yönüne gidilecektir.

Basın kartı vizesi yenilenen basın mensuplarından, takip eden yıllarda genel basın kartı değişimi hariç olmak üzere basın kartının yenilenmesi talep edilmeyecektir. Ancak Yönetmeliğin 35. maddesi uyarınca, basın mensuplarının hamili oldukları basın kartlarının müteakip yıllarda da geçerliliğini koruyabilmesi için her yılın aralık ayında, yukarıda belirtilen belgeleri Başkanlığımıza göndermeleri talep edilecektir.

Ayrıca, Basın Kartı Yönetmeliği’nin 11/1 maddesi kapsamında basın kartı taşıyan veya basın kartı talebinde bulunmuş basın mensuplarının beyan ettikleri işyerlerinden ayrılmaları veya görev unvanlarının değişmesi halinde, durumun  basın yayın kuruluşları ve kişiler tarafından işten ayrılış veya basın yayın kuruluşu/unvan değişikliğinden itibaren bir ay içerisinde Başkanlığımıza yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.